Català, Internacional

Diversos europarlamentaris demanen explicacions al President del Parlament Europeu Tajani

– Tuit del VP @EUparliament @Telicka “He escrit a @EP_President per demanar-li qui i per què va prendre la decisió de no donar accés als tres eurodiputats catalans escollits, que han participat en les eleccions, sotmeses també a una sentència judicial a Espanya”.

– Tuit polític @ramontremosa on informa dels europarlamentaris demanant explicacions al President del Parlament Europeu Tajani:

“Un tercer Vice-President del Parlament Europeu acaba de confirmar que ell tampoc no va ser consultat en la decisió de #Tajani d’excloure els eurodiputats catalans:”

Please follow and like us:
error
Español, Internacional (esp)

Varios europarlamentarios piden explicaciones al Presidente del Parlamento Europeo Tajani

– Tuit del VP @EUparliament @Telicka “He escrito a @EP_President para pedirle quién y por qué tomó la decisión de no dar acceso a los tres eurodiputados catalanes escogidos, que han participado en las elecciones, sometidas también a una sentencia judicial en España”.

– Tuit político @ramontremosa en el que informa de los europarlamentarios pidiendo explicaciones al Presidente del Parlamento Europeo Tajani:

“Un tercer Vice-Presidente del Parlamento Europeo acaba de confirmar que él tampoco no fue consultado en la decisión de #Tajani de excluir a los eurodiputados catalanes:”

Please follow and like us:
error
Español, Internacional (esp)

Tuit de Ramon Tremosa

Tuit del político Ramon Tremosa: “He presentado al vice-presidente liberal Pavel @Telicka al MH #PresidentPuigdemont @krls y al consejero @toni_comin: nos ha dicho que, habiendo los tribunales españoles decidido finalmente que podía ser candidato, no entendía como ahora le cuestionaban la acreditación desde Madrid. – en European Parliament – Altiero Spinelli Building”. Enlace Aquí.

Please follow and like us:
error
Català, Internacional

Tuit del polític Ramon Tremosa

Tuit del polític Ramon Tremosa: “He presentat el vice-president liberal Pavel @Telicka al MH #PresidentPuigdemont @krls i al conseller @toni_comin: ens ha dit que, havent els tribunals espanyols decidit finalment que podia ser candidat, no entenia com ara li qüestionaven l’acreditació des de Madrid. – a European Parliament – Altiero Spinelli Building”. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
error