Català, Catalunya, Textos Jurídics

El Tribunal Suprem rebutja posar en llibertat els encausats pel ‘Procés’

28 gener 2019

El Tribunal Suprem rebutja posar en llibertat els encausats pel ‘Procés’ i descarta que el seu cas sigui equiparable al del dissident turc Selahattin Demirtas.

 

 

Com argumentació el TS apunta que “és un fet notori l’existència fora del territori espanyol d’estructures de poder organitzades, posades al servei d’aquells processats que han pres la determinació de sostreure’s a la crida d’aquesta Sala. De fet algunes autoritats i membres actuals del Govern i el Parlament de Catalunya -com han publicitat àmpliament els mitjans de comunicació- s’han desplaçat per mantenir reunions amb les persones integrants d’aquestes estructures, algunes d’elles també processades en aquesta causa i declarades en rebel·lia . Aquesta realitat intensifica clarament el risc de fuga, ja que posa de manifest l’existència de certa infraestructura a l’estranger -amb presència, insistim, de processats en aquesta causa ja fugits de la justícia- que podria facilitar la fugida dels processats “.

Nota de premsa

Please follow and like us:
error
Cataluña, Español, Textos jurídicos

El Tribunal Supremo rechaza poner en libertad a los encausados por el ‘Procés’

El Tribunal Supremo rechaza poner en libertad a los encausados por el ‘Procés’ y descarta que su caso sea equiparable al del disidente turco Selahattin Demirtas, 28-01-19

Como argumentación el TS apunta a que “es un hecho notorio la existencia fuera del territorio español de estructuras de poder organizadas, puestas al servicio de aquellos procesados que han tomado la determinación de sustraerse al llamamiento de esta Sala. De hecho algunas autoridades y miembros actuales del Gobierno y el Parlamento de Cataluña -como han publicitado ampliamente los medios de comunicación- se han desplazado para mantener reuniones con las personas integrantes de tales estructuras, algunas de ellas también procesadas en esta causa y declaradas en rebeldía. Esta realidad intensifica claramente el riesgo de fuga, pues pone de manifiesto la existencia de cierta infraestructura en el extranjero -con presencia, insistimos, de procesados en esta causa ya huidos de la justicia- que podría facilitar la fuga de los procesados”.

Nota de prensa

 

Please follow and like us:
error
1-O (esp), Acampada per la Llibertat, Cataluña, Catalunya, Español, Internacional (esp), Política (esp)

La prensa escocesa se hace eco de que Amnistía Internacional hará de observador en los juicios de los presos y presas catalanes

La prensa escocesa recoge las declaraciones de distintos representantes de Amnistía Internacional sobre los juicios a las presas y presos catalanes: “Esta situación es injustificable y lo continuaremos denunciando hasta que seáis puestos en libertad y se retiren los cargos de rebelión y sedición”. Vía @ScotNational, artículo completo aquí.

amnesty-international

 

 

Please follow and like us:
error
1-O, Català, Catalunya, Internacional, Política

La premsa escocesa es fa ressó de que Amnistia Internacional farà d’observador als judicis dels presos i preses catalans

La premsa escocesa recull les declaracions de diversos representants d’Amnistia Internacional sobre els judicis a les preses i els presos catalans: “Aquesta situació és injustificable i ho continuarem denunciant fins que sigueu posats en llibertat i es retirin els càrrecs  de rebel.lió i sedició”. Via @ScotNational, llegiu l’article complet aquí.

amnesty-international

 

 

Please follow and like us:
error
Español, Política (esp)

Enlace en el podéis recuperar la comparecencia del MHP Quim Torra para hablar sobre el escándalo en el Poder Judicial Español

Enlace en el podéis recuperar la comparecencia del MHP Quim Torra para hablar sobre el escándalo en el Poder Judicial Español: “Los hechos fets son de una gravedad extraordinaria y exigimos la inhabilitación inmediata de los jueces.””Los correos cuestionan los fundamentos de cualquier estado democrático y de derecho”.

torra_670ea4f9

 

Please follow and like us:
error
Català, Política

Enllaç on podeu recuperar la compareixença del MHP Quim Torra per parlar sobre l’escàndol al Poder Judicial Espanyol

Enllaç on podeu recuperar la compareixença del MHP Quim Torra per parlar sobre l’escàndol al Poder Judicial Espanyol: “Els fets són d’una gravetat extraordinària i exigim la inhabilitació immediata dels jutges.””Els correus qüestionen els fonaments de qualsevol estat democràtic i de dret”

torra_670ea4f9

Please follow and like us:
error