Català, Catalunya

Concert de Sant Esteve al Palau de la Música

Enllaç 1:https://www.youtube.com/watch?v=kYrnZRhEQ2w&feature=emb_title

Enllaç 2:https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/concert-de-sant-esteve-2019/video/5993446/

Please follow and like us:
Cataluña, Español

Concierto de Sant Esteve en el Palau de la Música

Enllaç 1:https://www.youtube.com/watch?v=kYrnZRhEQ2w&feature=emb_title

Enllaç 2:https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/concert-de-sant-esteve-2019/video/5993446/

Please follow and like us:
Català, Textos Jurídics

Sentència condemnatòria del cas Palau. Audiència de Barcelona

La sentència condemna Millet, Montull i Osàcar per malversació de cabdals públics, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i delicte contra la hisenda pública. Penes de presó i indemnitzacions milionàries al Consorci del Palau de la Música i a la Fundació Orfeó Català.

Please follow and like us:
Español, Textos jurídicos

Sentencia condenatoria del caso Palau. Audiencia de Barcelona

La sentencia condena Millet, Montull y Osàcar por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública. Penas de prisión e indemnizaciones millonarias al Consorcio del Palau de la Música y la Fundación Orfeó Catalán.

Please follow and like us: