Català, Internacional

Intervenció de l’eurodiputat irlandès Matt Carthy avui a Estrasburg

Intervenció de l’eurodiputat irlandès @mattcarthy. MEP al president Tajani : ”Hi ha 3 repesentants del poble català que no poden entrar, la credibilitat d’aquesta Cambra es veurà soscavada. @EP_President faci una declaració en nom d’aquests diputats electes i reforci la democràcia.” @tv3cat, 02-07-19. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
Español, Internacional (esp)

Intervención del eurodiputado irlandés Matt Carthy hoy en Estrasburgo

Intervención del eurodiputado irlandés @mattcarthy. MEP al presidente Tajani : ”Hay 3 repesentantes del pueblo catalán que no pueden entrar, la credibilidad de esta Cámara se veurá socavada. @EP_Presidente haga una declaración en nombre de estos diputados electos y refuerce la democracia.” @tv3cat, 02-07-19. Enlace Aquí.

Please follow and like us:
Español, Internacional (esp)

Discurso del europarlamentario irlandés Matt Carthy

Discurso del europarlamentario irlandés Matt Carthy denunciando la situación de los presos políticos: “This evening in EP Strasbourg @EP_President made a call for respect for freedom & human dignity. I thought it appropriate to ask when he would speak for these principles regarding #Catalonia His refusal to respond was disappointing but not surprising #HumanRightsDay #Hypocrisy”. Enlace Aquí.

leurodiputat-del-sinn-fein-matt-carthy-2

Please follow and like us:
Català, Internacional

Discurs de l’europarlamentari irlandès Matt Carthy

Discurs de l’europarlamentari irlandès Matt Carthy denunciant situació dels presos polítics: “This evening in EP Strasbourg @EP_President made a call for respect for freedom & human dignity. I thought it appropriate to ask when he would speak for these principles regarding #Catalonia His refusal to respond was disappointing but not surprising #HumanRightsDay #Hypocrisy”. Enllaç Aquí.

leurodiputat-del-sinn-fein-matt-carthy-2

Please follow and like us: