Català, Política

Roda de premsa del Govern, de Junts Per Catalunya, ERC i la CUP al Parlament de Catalunya

– 🗣Roda de premsa @govern. 📆 25-06-19 🎤. Enllaç Aquí.
– 🗣Roda de premsa @JuntsXCat: “A la Mesa s’ha tractat la qüestió de l’ILP sobre la declaració d´independència que la Mesa no ha admés a tràmit tot i que nosaltres pensem que al Parlament s’ha de poder debatre i parlar de tot”. Via @parlamentcat. 📆25-06-19. Enllaç Aquí.
– 🗣 Roda de premsa @Esquerra_ERC: “Respecte a l´ILP dir-vos que no serveix per declarar la independència i votar-hi a favor significaria una feinada ingent que no serviria per a l´objectiu.” Via @parlamentcat. 📆 25-06-19 🎤. Enllaç Aquí.
– 🗣 Roda de premsa @cupnacional. 📆 25-06-19 🎤. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
error
Español, Política (esp)

Rueda de prensa del goberno, de Junts Per Catalunya, ERC y CUP en el Parlamento de Cataluña

– 🗣Rueda de prensa @govern. 📆 25-06-19 🎤. Enlace Aquí.
– 🗣Rueda de prensa @JuntsXCat: “En la Mesa se ha tratado la cuestiçon de la ILP sobre la declaración de independencia que la Mesa no ha admitido a trámite a pesa que nosotros pensamos que en el Parlamento se tiene que poder debatir y hablar de todo”. Vía @parlamentcat. 📆25-06-19. Enlace Aquí.
– 🗣 Rueda de prensa @Esquerra_ERC: “Respecto a la ILP deciros que no sirve para declarar la independencia y votar a favor significaría un trabajo ingente que no serviría para el objectivo.” Vía @parlamentcat. 📆 25-06-19 🎤. Enlace Aquí.
– 🗣 Rueda de prensa @cupnacional. 📆 25-06-19 🎤. Enlace Aquí.

Please follow and like us:
error
General, Política

Sessió del Parlament de Catalunya del 4 de Juny on s’ha presentat el balanç del primer any de mandat entre d’altres

– Informe de balanç de @govern del primer any de mandat. 📅04-06-19. Enllaç Aquí.
– Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Enllaç Aquí.
– Roda de premsa @cupnacional: “Volem destacar el discurs de retòrica republicana del president però hem vist una pràctica governamental d’assumpció autodisciplinada de les directives de la UE i dels límits constitucionals Via @parlamentcat, 04-06-19. Enllaç Aquí.
– Roda de premsa @Esquerra_ERC: “Des que el PSOE governa no ha fet ni un gest pel diàleg. Nosaltres no renunciarem mai al diàleg.” 📅Via @parlamentcat, 04-06-19. Enllaç Aquí.
– Roda de premsa @JuntsXCat. 📅Via @parlamentcat, 04-06-19. Enllaç Aquí.

 

Please follow and like us:
error
Español, Política (esp)

Sesión parlamentaria del 4 de junio en la que se ha presentado el balance de gobierno del primer año, entre otros

– Informe de balance de @govern del primer año de mandato. 📅04-06-19. Enlace Aquí.
– Comisión de Investigación sobre la Aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña. Enlace Aquí.
– Rueda de prensa @cupnacional: “Queremos destacar el discurso de retórica republicana del presidente pero hemos visto una práctica gubernamental de asunción autodisciplinada de las directivas de la UE y de los límites constitucionales Vía @parlamentcat, 04-06-19. Enlace Aquí.
– Rueda de prensa @Esquerra_ERC: “Desde que el PSOE gobierna no ha hecho ni un gesto por el diálogo. Nosotros no renunciaremos nunca al diálogo.” 📅Vía @parlamentcat, 04-06-19. Enlace Aquí.
– Rueda de prensa @JuntsXCat. 📅Vía @parlamentcat, 04-06-19. Enlace Aquí.

Please follow and like us:
error
Català, Política

Fil de l’HC Toni Comín arran de l’interès q el cas català desperta entre bona part de la classe política alemanya

“Ahir a Berlín, i tenint en compte l’interès q el cas català desperta entre bona part de la classe política alemanya, vam aprofitar per recordar alguns arguments q cal fer arribar als ciutadans de tot Europa, per tal de desfer els prejudicis q alguns han intentat escampar: FIL:

1. Catalunya és l’única regió europea q reuneix les 6 característiques bàsiques q tenen els estats grans d la UE (població, territori, PIB, llengua, institucions i capital) i q, tot i això, no té un estat propi. Molts estats ho són sense reunir-les totes.
2. Una majoria dels catalans q volen la República, no la volen perquè siguin nacionalistes, sinó perquè ja no suporten més el nacionalisme espanyol (i la seva arrel autoritària). L’independentisme català és, en aquest sentit, un moviment anti-nacionalista.
3. El conflicte amb Catalunya revela fins a quin punt la transició d’Espanya a la democràcia va ser una transició inconclusa i profundament imperfecta. La comparació amb les transicions a Alemanya i Itàlia després del 45 és, en aquest sentit, clamorosa.
4. No va ser el govern català qui va transgredir la Constitució fent el referèndum de l’1-O. Va ser la dreta espanyola, amb la connivència del PSOE, qui va trencar unilateralment el pacte constitucional forçant la sentència de l’Estatut de l’any 2010.

Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
error
Español, Política (esp)

Tuit del HC Toni Comín después del interés que el caso catalán despierta entre buena parte de la clase política alemana

“Ayer en Berlín, y teniendo en cuenta el interés q el caso catalán despierta entre buena parte de la clase política alemana, aprovechamos para recordar algunos argumentos q hace falta hacer llegar a los ciudadanos de toda Europa, para deshacer los prejuicios q algunos han intentado hacer correr: HILO:

1. Cataluña es la única región europea q reune las 6 características básicas q tienen los estados grandes d la UE (población, territorio, PIB, lengua, instituciones y capital) y q, a pesar de todo, no tiene un estado propio. Muchos estados lo son sin reunirlas todas.
2. Una mayoría de los catalanes q quieren la República, no la quieren porque sean nacionalistas, sino porque ya no soportan más el nacionalismo español (y su raíz autoritaria). El independentismo catalán es, en este sentido, un movimiento anti-nacionalista.
3. El conflicto con Cataluña revela hasta a qué punto la transición de España a la democracia fue una transición inconclusa y profundamente imperfecta. La comparación con las transiciones en Alemania e Italia después del 45 es, en este sentido, clamorosa.
4. No fue el gobierno catalán quén transgredió la Constitución haciendo el referéndum del 1-O. Fue la derecha española, con la conivencia del PSOE, quién rompió unilateralmente el pacto constitucional forzando la sentencia del Estatuto del año 2010. Enlace Aquí.

Please follow and like us:
error
Español, Política (esp)

Noticias Junts Per Catalunya y ERC

– MHP @KRLS Puigdemont: “Delante la censura y la amenaza no podemos ceder ni un palmo. Hagamos que los 2,3 millones de votantes del 1 de octubre entren por la puerta grande de Europa.” Vía @JuntsXCat, 14-05-19. Enlace Aquí.
– HVP @perearagones: “Se entestan en poner una mordaza a @junqueras porque no quieren que los volvamos a ganar, pero se lo encontrarán en el Congreso y en el Parlamento Europeo.” Vía @Esquerra_ERC, 14-05. Enlace Aquí.

 

Please follow and like us:
error
Català, Política

Notícies Junts Per Catalunya i ERC

– MHP @KRLS Puigdemont: “Davant la censura i l’amenaça no podem cedir ni un pam. Fem que els 2,3 milions de votants de l’1 d’octubre entrin per la porta gran d’Europa.” 📅 Via @JuntsXCat, 14-05-19. Enllaç Aquí.
– HVP @perearagones: “S’entesten a posar una mordassa a @junqueras perquè no volen que els torni a guanyar, però se’l trobaran al Congrés i al Parlament Europeu.” 📅 Via @Esquerra_ERC, 14-05. Enllaç Aquí.

 

Please follow and like us:
error