El fundador de SCC i dirigent de l’organització d’extrema dreta Somatemps, Javier Barraycoa, explica al seu blog que el govern espanyol ha estat finançant per “vies inconfessables” tant SCC com les manifestacions espanyolistes que convoca. Ho explica Jordi Borràs a Twitter.

Jordi Borràs difón a Twitter el que Javier Barraycoa publica al seu blog sobre el finançament ocult de l’Estat Espanyol i SCC: “Del 30-S al abandono de Tabarnia”

El fundador de SCC y dirigente de la organización de extrema derecha Somatemps, Javier Barraycoa, explica en su blog que el gobierno español ha estado financiando por “cauces inconfesables” tanto SCC como las manifestaciones españolistas que convoca. Lo Cuenta Jordi Borràs en Twitter.

Jordi Borràs difunde en Twitter lo que Javier Barraycoa publica en su blog sobre la financiación oculta del Estado Español a SCC: “Del 30-S al abandono de Tabarnia”

The founder of SCC (Catalan Civil Society) and leader of the ultra-rightist organization Somatemps, Javier Barraycoa, explains in his blog that the Spanish government has been financing through “inconfessible channels” both the same SCC and the unionist demonstrations called by this organization. Jordi Borràs tells it on Twitter.

Jordi Borràs spreads on Twitter what Javier Barraycoa publishes in his blog about the hidden financing of the Spanish State to SCC: “From 30-S to the abandonment of Tabarnia”.