Català, Opinió

Article de l’analista del CAPESIC Jofre Rocabert, sobre el preu de mantenir la unitat d’Espanya a la UE i l’OTAN

Article de l’analista del CAPESIC Jofre Rocabert, sobre el preu de mantenir la unitat d’Espanya a la UE i l’OTAN i perquè l’Europa dels grans estats no reacciona davant la repressió del govern de Madrid enfront el moviment independentista. 13-09-18

Nationalfeiertag in Katalonien

Español, Opinión

Article de l’analista del CAPESIC Jofre Rocabert, sobre el preu de mantenir la unitat d’Espanya a la UE i l’OTAN

Artículo del analista del CAPESIC Jofre Rocabert, sobre el precio de mantener la unidad de España en la UE y la OTAN y porque la Europa de los grandes estados no reaccionan ante la represión del gobierno de Madrid ante el movimiento independentista. 13-09-18

Nationalfeiertag in Katalonien