Català, Economia

L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials de volum de negoci en el sector serveis creixen un 2,0% i un 4,8% respectivament

– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, creix un 2,0% interanual a Catalunya al gener del 2019. 📅 Via @idescat, 21-03-19. Enllaç Aquí.
– L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 4,8% interanual a Catalunya al gener del 2019. 📅Via @idescat, 21-03-19. Enllaç Aquí.

 

Please follow and like us:
Economía, Español

El índice de volumen de negocio en la industria y de volumen de negocio en el sector servicios crece un 2,0% y un 4,8% respectivamente

– El índice de volumen de negocio en la industria de los productos industriales, excluyendo la energía, crece un 2,0% interanual en Cataluña en enero del 2019. Vía @idescat, 21-03-19. Enlace Aquí.
– El índice de volumen de negocio en el sector servicios crece un 4,8% interanual en Cataluña en enero del 2019. Vía @idescat, 21-03-19. Enlace Aquí.

 

Please follow and like us:
Català, Economia

Índex de volum de negoci a la indústria i al sector serveis a Catalunya

– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, decreix un 1,6% interanual a Catalunya al desembre del 2018. Via @idescat, 📅21-02-19. Enllaç Aquí.
– L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 1,9% interanual a Catalunya al desembre del 2018. Via @idescat, 📅21-02-19. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
Economía, Español

Índice de volumen de negocio en la industria y en el sector servicios en Cataluña

– El índice de volumen de negocio en la industria de los productos industriales, excluyendo la energía, decrece un 1,6% interanual en Cataluña en diciembre del 2018. Vía @idescat, 📅21-02-19. Enlace Aquí.
– El índice de volumen de negocio en el sector servicios crece un 1,9% interanual en Cataluña en diciembre del 2018. Vía @idescat, 📅21-02-19. Enlace Aquí.

 

Please follow and like us: