Català, Economia

L’índex de volum de negoci a la indústria i l’índex de volum de negoci en el sector serveis creixen un 0.9% i un 3.1% respectivament

– 📊 L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, creix un 0,9% interanual a Catalunya al març del 2019. Via @idescat, 📆22-05-19. Enllaç Aquí.
– 📈L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 3,1% interanual a Catalunya al març del 2019. Via @idescat, ☀️22-05-19. Enllaç Aquí.

 

Please follow and like us:
Economía, Español

El índice de volumen de negocio en la industria y el índice de volumen de negocio en el sector servicios crecen un 0.9% y un 3.1% respectivamente

– 📊 El índice de volumen de negocio en la industria de los productos industriales, excluyendo la energía, crece un 0,9% interanual en Cataluña en marzo del 2019. Vía @idescat, 📆22-05-19. Enlace Aquí.
– 📈 El índice de volumen de negocio en el sector servicios crece un 3,1% interanual en Cataluña en marzo del 2019. Vía @idescat, ☀️22-05-19. Enlace Aquí.

 

Please follow and like us:
Català, Economia

L’índex de producció industrial corregit d’efectes de calendari augmenta un 1,9% i ‘índex de producció de productes industrials va créixer un 1,9% a Catalunya

– 📈L’índex de producció industrial corregit d’efectes de calendari augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al març del 2019. Via @idescat, 📅09-05-19. Enllaç Aquí.
– 📈L’índex de producció de productes industrials va créixer un 1,9% a Catalunya l’any 2018, segons dades definitives. Via @idescat, 📆09-05-19. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
Economía, Español

El índice de producción industrial corregido de efectos de calendario aumenta un 1,9% y el índice de producción de productos industriales creció un 1,9% en Cataluña

– El índice de producción industrial corregido de efectos de calendario aumenta un 1,9% interanual en Cataluña en marzo del 2019. Vía @idescat, 09-05-19. Enlace Aquí.
– El índice de producción de productos industriales creció un 1,9% en Cataluña en el año 2018, según datos definitivos. Vía @idescat, 09-05-19. Enlace Aquí.

 

Please follow and like us: