Català, Internacional

El president del parlament flamenc Peumans, malgrat les pressions d’Espanya al govern belga es reafirma

El president del parlament flamenc Peumans, malgrat les pressions d’Espanya al govern belga es reafirma: “Si Espanya és membre de la UE la primera cosa és que respecti els polítics que són escollits pel poble” 26-09-18.
Enllaç Aquí.

457f3a56-c104-11e8-a260-453c537b2211_web_scale_0-0628592_0-0628592__

Please follow and like us:
Español, Internacional (esp)

El presidente del parlamento flamenco Peumans, a pesar de las presiones de España al gobierno belga se reafirma

El presidente del parlamento flamenco Peumans, a pesar de las presiones de España al gobierno belga se reafirma: “Si España es miembro de la UE la primera cosa es que respete a los políticos que son escogidos por el pueblo” 26-09-18.
Enlace Aquí.

457f3a56-c104-11e8-a260-453c537b2211_web_scale_0-0628592_0-0628592__

Please follow and like us:
Català, Internacional

Article al Destandaard sobre la carta que el president del parlament flamenc, Peumans ha enviat a la MHP Carme Forcadell

Article al Destandaard sobre la carta que el president del parlament flamenc, Peumans ha enviat a la MHP Carme Forcadell. “Si afers exteriors em recrimina alguna cosa crec que tenim un motí diplomàtic nacional.”

457f3a56-c104-11e8-a260-453c537b2211_web_scale_0-0628592_0-0628592__

Please follow and like us:
Español, Internacional (esp)

Artículo en el Destandaard sobre la carta que el presidente del parlamento flamenco, Peumans ha enviado a la MHP Carme Forcadell

Artículo en el Destandaard sobre la carta que el presidente del parlamento flamenco, Peumans ha enviado a la MHP Carme Forcadell. “Si asuntos exteriores me recrimina alguna cosa creo que tenemos un motín diplomático nacional.”

457f3a56-c104-11e8-a260-453c537b2211_web_scale_0-0628592_0-0628592__

Please follow and like us:
Català, Internacional

Conflicte diplomàtic amb Espanya per una carta de Peumans (Bèlgica) a la MHP Carme Forcadell

Conflicte diplomàtic amb Espanya per una carta de Peumans (Bèlgica) a la MHP Carme Forcadell on diu que és lamentable que la democràcia a Catalunya hagi estat trepitjada i que Espanya no compleix amb els requisits que han de complir els Estats membres de la UE.
Enllaç Aquí.

457f3a56-c104-11e8-a260-453c537b2211_web_scale_0-0628592_0-0628592__

Please follow and like us:
Español, Internacional (esp)

Conflicto diplomático con España por una carta de Peumans (Bélgica) a la MHP Carme Forcadell

Conflicto diplomático con España por una carta de Peumans (Bélgica) a la MHP Carme Forcadell en la que dice que es lamentable que la democracia en Cataluña haya sido pisada y que España no cumple con los requisitos que deben cumplir los Estados miembros de la UE.
Enlace Aquí.

457f3a56-c104-11e8-a260-453c537b2211_web_scale_0-0628592_0-0628592__

Please follow and like us: