Català, Opinió

Carta al Vilaweb a Joaquim Forn del David Torrents, mosso d’esquadra en excedència

Carta al Vilaweb a Joaquim Forn del David Torrents, mosso d’esquadra en excedència: “Poso de manifest una certa voluntat dels gestors imposats actualment perquè s’utilitzi els professionals de la Brimo per a malmetre el reconeixement social q els Mossos havien aconseguit“. Enllaç aquí.

torrents-forn-30192052-604x270

Please follow and like us:
Español, Opinión

Carta en el Vilaweb a Joaquim Forn de David Torrents, “mosso d’esquadra” en excedencia

Carta en el Vilaweb a Joaquim Forn de David Torrents, “mosso d’esquadra” en excedencia: “Pongo de manifiesto una cierta voluntad de los gestores impuestos actualmente para que se utilice a los profesionales de la Brimo para malmeter el reconocimiento social que los Mossos habían conseguido“. Enlace aquí.

torrents-forn-30192052-604x270

Please follow and like us:
English, Opinion

Interview in “Preguntes Freqüents” with the member of the Catalan Police, mossos d’esquadra, David Torrents

Interview in “Preguntes Freqüents” with the member of the Catalan Police, mossos d’esquadra, David Torrents: “They have been unable to assume that a corps like the Catalan Mossos d’esquadra has managed the terrorist attacks the way we did”.

Please follow and like us: