The Guardian es fa ressò de la inhabilitació durant 10 anys per exercir al Consell d’Europa per corrupció de Pedro Agramunt del PP. Adjuntem informe del Consell

– The Guardian es fa ressò de la inhabilitació durant 10 anys per exercir al Consell d’Europa per corrupció de Pedro Agramunt del PP. 📅17-05-18 – 📍Informe de l’assemblea parlamentària … Read More

El Col.lectiu Praga presenta una denúncia, signada per 650 juristes, davant el Comissari Europeu Drets Humans del Consell d’Europa per greu violació de drets per part de l’Estat Espanyol

Presentada denúncia pel Col.lectiu Praga davant Comissari europeu Drets Humans del Consell d’Europa per greu violació de drets per part de l’Estat espanyol. Aquesta denúncia segueix la ja presentada a … Read More

Informe del Consell d’Europa on es manifesten els incumpliments d’Espanya en matèria de corrupció

Informe GRECO del Consell d’Europa on es manifesta que els esforços realitzats per l’Estat Espanyol en matèria de corrupció són “globalment insatisfactoris”. Segons el Consell europeu, Espanya novament incompleix totes les … Read More