1-O (esp), Cataluña, Español

Comunicado de CDR y la AMI en el segundo aniversario del 1 de Octubre

Please follow and like us:
1-O, Català, Catalunya

Comunicat del CDR i de l’AMI en el segon aniversari de l’1 d’Octubre

Please follow and like us:
Català, Política

El Govern de Pedro Sánchez nomenarà a Soraya Saénz de Santamaría membre del Consell d’Estat i impugnarà la resolució del Parlament respecte al Rei, per altra banda l’AMI i l’ACM aprovaran mocions als ajuntaments contra la monarquia

El Govern de Pedro Sánchez nomenarà a Soraya Saénz de Santamaría membre del Consell d’Estat i impugnarà la resolució del Parlament respecte al Rei, per altra banda l’AMI i l’ACM aprovaran mocions als ajuntaments contra la monarquia:

– El govern de Pedro Sánchez nomenarà a Soraya Saénz de Santamaría membre del Consell d’Estat. Via La Moncloa. Enllaç Aquí.
– “El govern de Pedro Sánchez ha acordat remetre al Consell d’Estat una petició de dictamen sobre la impugnació dels apartats de la resolució adoptada pel Parlament respecte al Rey.” A partir del minut 11:00. Enllaç Aquí.
– L’AMI i l’ACM faran una jornada municipalista i els ajuntaments aprovaran una moció contrària a la Monarquia. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
Español, Política (esp)

El Gobieron de Pedro Sánchez nombrará a Soraya Saénz de Santamaría miembro del Consejo de Estado e impugnará la resolución del Parlamento respecto al Rey, por otro lado la AMI y la ACM aprobarán mociones en los ayuntamientos contra la monarquía

El Gobieron de Pedro Sánchez nombrará a Soraya Saénz de Santamaría miembro del Consejo de Estado e impugnará la resolución del Parlamento respecto al Rey, por otro lado la AMI y la ACM aprobarán mociones en los ayuntamientos contra la monarquía:

– El gobierno de Pedro Sánchez nombrará a Soraya Saénz de Santamaría miembro del Consejo de Estado. Vía La Moncloa. Enlace Aquí.
– “El gobierno de Pedro Sánchez ha acordado remitir al Consejo de Estado una petición de dictamen sobre la impugnación de los apartados de la resolución adoptada por el Parlament respecto al Rey.” A partir del minuto 11:00. Enlace Aquí.
– La AMI y la ACM harán una jornada municipalista y los ayuntamientos aprobarán una moción contraria a la Monarquía. Enlace Aquí.

Please follow and like us: