Secció Internacional. Notícies rellevants sobre Catalunya al món.

Enllaç Aquí:https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/13/world/europe/13reuters-health-coronavirus-spain-catalonia.html
Enllaç Aquí:https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-catalonia/spains-catalonia-requests-regional-lockdown-over-coronavirus-idUSKBN210377
Enllaç Aquí:https://orf.at/stories/3157791/
Enllaç Aquí:https://imatges.vilaweb.cat/nacional/wp-content/uploads/2020/03/Spain-response-G2006420-1.pdf
Enllaç Aquí:https://imatges.vilaweb.cat/nacional/wp-content/uploads/2020/03/A_HRC_43_47_Add.1_AdvanceEditedVersion.pdf
Enllaç Aquí:https://taz.de/Pressefreiheit-in-Spanien/!5666102/
Enllaç Aquí:ttps://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200313_21/
Enllaç Aquí:https://hub.brussels/en/blog/how-to-export-to-spain-catalonia/
Enllaç Aquí:https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/catalonia-pays-3-to-firms-linked-to-shakespeare-was-catalan-theory
Enllaç Aquí:https://www.parlament.cat/document/bopc/20156864.pdf

Please follow and like us: