El Col.lectiu Praga presenta una denúncia, signada per 650 juristes, davant el Comissari Europeu Drets Humans del Consell d’Europa per greu violació de drets per part de l’Estat Espanyol

Presentada denúncia pel Col.lectiu Praga davant Comissari europeu Drets Humans del Consell d’Europa per greu violació de drets per part de l’Estat espanyol. Aquesta denúncia segueix la ja presentada a les Nacions Unides el mes de Desembre

Please follow and like us: