Minoria nacional catalana i protecció dels drets humans

Josep Rosell i Fossas/Lluís Gibert

Per què som minoria nacional catalana i ho reivindiquem?

[Font de la captura: World Directory of Minorities, 1997.]

Vist la definició de “minoria nacional” basada en la establerta en la Recomanació 1201(1993) de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa relativa a un protocol addicional al Conveni Europeu per a la Protecció dels DDHH i de les LLFF sobre els drets de les minories.

Vist també la definició de minoria nacional de Francesco Capotorti de 1977.

Cons. l’art. 1 Conveni Marc: “La protecció de les minories nacionals i dels drets i llibertats de les persones pertanyents a aquestes minories forma part integrant de la protecció internacional dels drets humans i, com a tal, constitueix un àmbit de cooperació internacional”.

Som minoria nacional segons instruments i convenis internacionals i ho reivindiquem per:
1. protegir els nostres drets culturals (lingüístics);
2. protegir-nos contra discursos d’odi (article 14 CEDH);
3. garantir l’accés al jutge natural i els drets de la defensa;

  1. protegir-nos contra la judiciarització d’opinions polítiques;
  2. garantir els nostres drets fonamentals d’expressió, de reunió i manifestació;
  3. garantir el dret a la vida privada (#CatalanGate);
  4. protegir la nostra vulnerabilitat com a membres de la minoria catalana (la protecció dels drets de la minories pertany al marc normatiu dels drets humans).

Conclusió: som minoria nacional catalana i ho reivindiquem via Acció Cassandra (@Pro_Cassandra).

Bonus from Minority Rights Grup International (minorityrights.org/country/spain/)

Please follow and like us: