L’organització OMCT (Organització Mundial Contra la Tortura) ha criticat a l’Estat Espanyol per la seva violència

Article de l’organització OMCT (Organització Mundial Contra la Tortura)on ha criticat a l’Estat Espanyol per la seva violència i la repressió del drets civils de la ciutadania

Please follow and like us: