Lectura: Manifest nacionalista (o fins i tot separatista, si volen). Anàlisi d’un fet universal

Lectura:

Manifest nacionalista (o fins i tot separatista, si volen). Anàlisi d’un fet universal (2001). Ulises Moulines, catedràtic de Filosofia de la Universitat de München, entre altres mèrits acadèmics. Breu assaig.

Resum (del mateix autor) [aquest llibre no és sobre el nacionalisme català]

La doble tesi d’aquest assaig és que el nacionalisme, com a programa de defensa i desenvolupament de les nacions, és una doctrina ben fundada tant en l’àmbit ontologicoepistemològic, com en l’axiològic. La part ontologicoepistemològica de la tesi és que les nacions són entitats empíriques de manera real, encara que no són identificables de manera directa, sinó per la via teòrica, igual que moltes altres entitats teòriques de les ciències més avançades. Les nacions són tipus especials d’ètnies; aquí s’esbossa una ‘miniteoria’ que fixa els ‘axiomes mínims’ que determinen aquestes entitats. La tesi aixiològica és que és bo que l’univers (en especial en l’àmbit sociocultural) consisteixi en la més gran diversitat possible de coses: en conseqüència, un programa eticopolític com el nacionalisme, que advoca per la preservació i el desenvolupament de les nacions, ha de ser valorat positivament.

Sumari

Resum
I. Tres tesis
II. Dues antítesis: el negacionisme i el contranacionalisme
III. Què és una nació?
IV. Ètnia i nació
V. Per què cal ser nacionalista

Ulises Moulines. ‘Manifest nacionalista (o fins i tot separatista, si volen). Anàlisi d’un fet universal’ (2002). Edicions La Campana. Publicat originàriament a la revista Diánoia, Mèxic, 2001.

Please follow and like us: