Lectura: La Veritat Segrestada

Lectura: ‘Sembla que la «veritat» sigui un terme estrictament epistemològic, però el terme «segrest» afegeix un component ètic que fa que la cosa sigui inquietant’. ‘La veritat segrestada’: J. García del Muro, F. Javier Vitoria i Sonia Herrera.

Llegim a l’inici:

Sembla que la «veritat» sigui un terme estrictament epistemològic, però el terme «segrest» afegeix un component ètic que fa que la cosa sigui inquietant.

L’epistemologia té, a vegades, unes repercussions, unes conseqüències morals i polítiques que potser ni els ma­teixos precursors d’aquestes mateixes idees no han arribat ni a sospitar. Segrest, tothom entén el que significa. És apropiar-se d’algú o d’alguna cosa, fer desaparèixer algú o alguna cosa, amb un interès. El segrest de la veritat, doncs, què vol dir? Què ha desaparegut? La veritat. I aquesta desaparició dona lloc a l’absència de veritat, a la postveritat. Si ens han robat la veritat, el que queda és allò que ve després de la veritat. I això, si ho pensem, és es­trany. En certa mesura, és una opció pitjor que la de la simple mentida.

La meva exposició anirà donant voltes a l’entorn de tres grans nuclis te­màtics: primer, analitzar com hem arri­bat a aquesta situació, com unes filosofies determinades han contribuït a crear la nostra cultura d’indiferència envers la veritat o, més bé encara, de confor­misme amb l’engany; segon, descriure-la breument, és a dir, anotar els trets principals de la postveritat i, finalment, resseguir com aquesta situació afecta l’exercici efectiu de la política, sobretot com afecta la democràcia mateixa. En forma de preguntes: Com hem arribat a la postveritat? Què és la postveritat i què se’n segueix? Quines són les con­seqüències de la postveritat en el món dels nostres dies?

(Joan García del Muro)

Sumari:

  1. El segrest de la veritat. Joan García del Muro, pàg. 4
  2. La qüestió del segrest de la veritat, F. Javier Vitoria, pàg. 23
  3. El llenguatge i la veritat: les primeres matèries de la comunicació, en crisi. Sonia Herrera, pàg. 26
    Notes, pàg. 30
    Qüestions per a la reflexió, pàg. 31

Autors:

  • Joan García del Muro Solans. És catedràtic d’institut i professor a la Facultat de Filosofia de Catalunya. Ha publicat una dotzena de llibres en què analitza, des d’una perspectiva filosòfica i molt crítica, algunes de les grans promeses incomplides de la modernitat.
  • F. Javier Vitoria Cormenzana. Forma part de l’Àrea teològica de Cristianisme i Justícia. Ha estat professor de teologia a la Facultat de Teologia de la Universitat de Deusto.
  • Sonia Herrera Sánchez. Doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona i està especialitzada en educomunicació, periodisme de pau i estudis feministes.

La veritat segrestada. Quadern 224 de Cristianisme i justícia – Fundació Lluís Espinal, Barcelona, setembre de 2021. Es pot descarregar en pdf o demanar en paper al Centre d’Estudis de la Fundació Lluís Espinal.

Please follow and like us: