L’Assemblea Nacional Catalana vol Reivindicar la Confederació dels Països Catalans

és necessària la col·laboració conjunta de la societat civil organitzada i de les diferents entitats d’arreu dels Països Catalans per tal d’assolir l’alliberament nacional i social de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. […] Cal lluitar per defensar la unitat lingüística i cultural, així com la seva diversitat. […] Només si es treballa conjuntament serà possible avançar cap a una major sobirania a cada territori amb l’alliberament dels pobles i la consecució d’un projecte polític comú: la confederació dels Països Catalans.

Font: Assemblea Nacional Catalana

Please follow and like us: