La rebaixa de l’IVA dels aliments, en la picota

“La rebaixa de l’IVA dels aliments de primera necessitat genera controvèrsia pel risc que tingui un impacte molt limitat en la butxaca dels consumidors i acabi ampliant els marges comercials de les cadenes de distribució. Davant la situació de precarietat de moltes famílies, alguns experts veuen preferible ampliar les ajudes directes”

Font: Onze, 14-01-23

Please follow and like us: