La percepció de tots els països enquestats és que la independència de Catalunya seria més positiva que negativa pels catalans

Segons el Baròmetre del Real Instituto Elcano, la percepció de tots els països enquestats és que la independència de Catalunya seria més positiva que negativa pels catalans, excepte a França i Portugal. Via realinstitutoelcano.org, 11-2018.

Enllaç aquí

Please follow and like us: