Europa – Consell d’Europa – torna a picar la cresta a espanya per enèsima vegada per la falta d’independència judicial i de fiscals, i la corrupció de parlamentaris

‘Ja que 4, d’11 recomanacions, no s’han implementat, GRECO, segons l’article 31 del seu Reglament, demana a Espanya a presentar informació addicional sobre la implementació de les recomanacions abans del 31-12-23 (relatives a Prevenció de la corrupció respecte als parlamentaris. jutges i fiscals)’.

Font: ‘QUARTA RONDA D’AVALUACIÓ. Prevenció de la corrupció respecte als membres de
parlament, jutges i fiscals. ANNEX AL SEGON INFORME DE CONFORMITAT. ESPANYA. Aprovat pel GRECO (Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa, (https://www.coe.int/en/web/greco) en la seva 92a Reunió Plenària (Estrasburg, 28 de novembre-2 de desembre de 2022)’.

Informe, 05-12-22

Please follow and like us: