Entrevistes als candidats de Primàries Barcelona: David Bultà

Encara no segueixes @CanalRepública a twitter?

Screenshot_20181126-121638

David Bultà candidat de Primàries Barcelona

Aquí pots consultar el seu currículum

Com voldries que fos la teva ciutat?

M’agradaria que fos una ciutat totalment compromesa en la implementació de la República, i per aquest mateix motiu hauria de ser i comportar-se com la capital d’un país. Barcelona hauria de continuar sent una ciutat de referència a nivell mundial, amb molt turisme de qualitat, molts congressos i esdeveniments de caire internacional, tant tecnològics, com culturals i esportius. En definitiva, ha de ser una ciutat acollidora, amb molt bona qualitat de vida, organitzada, neta, ecològica i sobretot cívica i segura.

Quin és el teu projecte per Barcelona?

El meu projecte per Barcelona seria portar endavant totes les propostes que fessin d’ella una de les millors capitals internacionals de país per viure-hi, per treballar-hi i per visitar-la. En el meu projecte hi tinc propostes per: apropar l’Administració al ciutadà, utilitzar les noves tecnologies per facilitar l’accés a l’Administració i per fomentar la participació i col·laboració ciutadana, millorar la seguretat, el civisme i la netedat, millorar la mobilitat regulant la circulació dels mitjans de transports ecològics (bicicletes, patinets, etc…), fomentar el turisme de qualitat i desincentivar turisme de “borratxera”, millorar el transport públic (gratuït) i fer de TMB una empresa àgil i sanejada, corregir alguns desastres urbanístics de governs anteriors (super-illes per exemple), regular la venda ambulant i regular apropiadament els apartaments turístics i l’habitatge social.

Quins són els seus principals problemes?

Barcelona, com a gran ciutat té molts problemes que s’han de solucionar. Totes les propostes que he esmentat a la pregunta anterior van encaminades a posar solució a problemes, per tant, els principals problemes que té Barcelona son: L’administració és molt llunyana al ciutadà, aquest no te una forma àgil de col·laborar amb ella ni se’l té en compte en les decisions; hi ha zones de la ciutat molt insegures on les màfies i les drogues s’hi han instal·lat, Barcelona no és una ciutat neta, tenim un gran problema amb la brutícia que generen la gran quantitat de gossos que passegen pels nostres carrers, hi ha molt turisme de ”borratxera” que campa lliurement descontrolat per determinades zones de la ciutat amb comportaments incívics, les bicicletes i patinets (últimament elèctrics) també circulen sense control i a velocitats excessives dintre i fora de les zones habilitades per a ells, la política punitiva de l’Ajuntament vers el pisos turístics no fa més que potenciar que la majoria siguin no regulats, el transport públic es molt car i insuficient a determinades hores del dia, la circulació interna dins la ciutat dificulta fer canvis urbanístics importants i la venda ambulant envaeix carrers principals, places i intercanviadors de transport.

Quina solució proposes?

Hi ha solucions diverses, molts problemes requereixen crear normes per tal de regular apropiadament determinats aspectes com poden ser: gossos a la ciutat, pisos turístics, civisme, turisme, nous mitjans de transport, venda ambulant… Òbviament, aquesta reglamentació ha de fomentar el bon comportament, ús i civisme, però al mateix temps se n’ha de garantir el compliment tenint els recursos adequats per vigilar i penalitzar.
Hi ha d’altres problemes, en canvi, que el que requereixen és modificar totalment el que s’està fent o el que no s’està fent. Per exemple, per poder fer millores urbanístiques a la ciutat cal primer reduir el tràfic intern, ha quedat demostrat en varies ciutat europees, que tenir un transport públic de qualitat gratuït és la millor manera d’aconseguir-ho; serà llavors quan es podran plantejar canvis importants per exemple a La Diagonal. Ara mateix estem construint la casa per la teulada, no parem de crear “carrils bici” indiscriminadament, que comporten pèrdua de places d’aparcament, embussos de tràfic al reduir els carrils… tot això no passaria si prèviament s’hagués construït aparcament municipal pels veïns afectats i s’hagués reduït el tràfic a la ciutat potenciant el transport públic i les connexions a/des de l’àrea metropolitana.
Podeu trobar molt més detalls de les meves propostes al document que hi ha a la web de
primariescatalunya.cat (secció de candidats).

Quina implicació ha de tenir la teva ciutat en la construcció de la República?

Tota la implicació possible i més. Barcelona ha de ser una de les peces principals del motor cap a la independència de Catalunya. Ha d’acompanyar a la Generalitat i les altres institucions i entitats civils en tot el que sigui necessari. No pot continuar passant que la ciutat resti silenciada, callada o fins i tot en contra i posant impediments als desafiaments que hem de presentar contra l’estat espanyol.
Barcelona com a ciutat internacional i referent mundial en quant a turisme, congressos,
empreses tecnològiques o punteres, ha de ser un aparador i un altaveu del reclam d’independència del poble de Catalunya.

Quina opinió tens sobre la creació del Consell Per la República?

Qualsevol eina que ens porti a la implementació de la República Catalana es bona. No seré jo qui critiqui o menystingui qualsevol d’aquestes eines, ans al contrari. En el meu cas he intentat informar-me com més millor sobre que farà el Consell i el Registre ciutadà. Ja m’hi he apuntat.
Crec que pot ser una bona eina, el problema que hi veig és que no s’està donant prou veu als nostres exiliats perquè ho expliquin apropiadament. Si estàs a les xarxes socials pots accedir a més informació, però la gent que no hi és està molt desinformada. Sembla com si els partits que controlen la Corporació de mitjans audiovisuals no volguessin fer-ne la difusió que necessita perquè va en contra dels seus interessos actuals, el mateix passa amb les Primàries.
El Consell de la República funcionarà si va plenament coordinat amb el Govern de la Generalitat, i de moment no hi veig la unitat necessària. És una llàstima que les enveges, la por i d’altres interessos dels partits passin per sobre de l’objectiu principal de País.

Els nostres lectors pregunten:

@AlbertJaimeCEn el cas d’un empat (o triple empat) entre partits independentistes que fes que la llista de Primàries fos determinant, a quin partit donaries l’alcaldia?

Al partit que estigués disposat a arriscar, a ser valent i a fer tot el possible des de l’Ajuntament per implementar la República quan abans millor. En resum, el partit que estigui programàticament més alineat amb nosaltres, sobretot en el tema de la independència.

@artur_payarolCanviaries els comptes bancaris de l’Ajuntament a Banca ètica? I l’energia dels locals municipals?

És una molt bona idea per tal de deslligar-se de la influencia de l’estat Ñ i de les empreses de l’ibex35. Penso que el moviment a la banca ètica seria, a priori, més factible i més ràpidament implementable. El mateix s’hauria de fer en termes energètics, hauríem de passar-nos (com fem a nivell privat) a empreses d’energia catalanes. Aquest canvi es podria fer més o menys ràpid en funció de l’estat i condicions dels contractes en vigor.

@IgnasiPerez1Consideres que tendir a la gratuïtat del transport públic seria una bona mesura en la millora de les condicions de vida de la ciutat? Tens prevista alguna mesura al respecte?

Una de les meves propostes és precisament aquesta: transport públic gratuït. El camí ens el marquen altres ciutat europees que ja s’han mogut en aquesta direcció, com per exemple Tallin (capital d’Estònia). A part de millorar la condicions de vida de la ciutat, aquesta mesura ha de contribuir a disminuir el tràfic intern a la ciutat (comprovat), el que permetrà fer millores en la mobilitat i canvis urbanístics que la ciutat necessita. Pots trobar més detalls de la meva proposta al document que hi ha a la web de primariescatalunya.cat (secció de candidats).

@Lourdes09521031Quina solució li donaries al greu problema dels Top Manta?

És evident que Barcelona té un problema amb la venda ambulant també denominada “Els manters”. Una ciutat com Barcelona no pot estar envaïda, i els carrers, places i intercanviadors de transport no poder estar ocupats per la venda ambulant. Quan aquesta venda ambulant acaba, la brutícia que queda a la via pública es espectacular, deixant clar que no tenen cap mena de respecte ni civisme. El consistori actual ha optat per no fer absolutament res, no ha intentat en cap moment posar-hi mesures ni ha intentat regular-ho; fins i tot, no ha apoderat a la Guàrdia Urbana per poder lluitar contra aquest fenomen que ha provocat aldarulls, enfrontaments entre “manters”, baralles amb turistes i amb els cossos de seguretat.
Mesures:
– Establir una normativa que defineixi clarament els llocs, horaris i forma on estarà permès aquest tipus de comerç. Tipus els “mercadillos” que s’organitzen periòdicament en determinats punts.
– Qualsevol activitat fora d’aquest espai regulat s’ha de considerar il·legal i s’han de posar tots els mitjans necessaris per tal d’eradicar-la.

@InuartImpulsaràs algun mecanisme de participació ciutadana?

L’ajuntament de Barcelona ha de disposar de les noves tecnologies per tal d’apropar l’Administració al ciutadà. Una part d’aquesta proximitat vol fomentar la col·laboració entre ambdues parts (gestions, avisos, denuncies, etc…) i l’altre part és la de permetre al ciutadà de participar en les decisions que afecten a la ciutat i als barris. Per tant, la participació ciutadana ha de ser fonamental i no només en els grans assumptes de ciutat, sinó també en temes importants als barris.

Pots llegir totes les entrevistes dels Candidats de Primàries Barcelona en aquest enllaç

Please follow and like us: