Eleccions al Parlament de Catalunya 2021. Entrevista a Laura Ormella, candidata de Primàries

Podeu llegir la resta d’entrevistes a candidats a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

  • Nom de la persona entrevistada: Laura Ormella
  • Llista que encapçala: Primàries
  • Data d’enviament del qüestionari: 20 de gener de 2021.
  • Data de resposta: 25 de gener de 2021.

Es compromet a aplicar el mandat sorgit del referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre de 2017 i convertir Catalunya en un país plenament independent durant la propera legislatura?

Sí, aquest és el nostre únic objectiu.

Quines accions concretes portarà a terme per tal que Catalunya esdevingui un país independent durant la propera legislatura? En quin moment de la legislatura les portarà a terme i com podran els ciutadans fiscalitzar que realment s’està fent?

Precisament perquè la fiscalització a Primàries Catalunya és buscada i real, ens preguntem i donem respostes junts com a moviment mitjançant les consultes als electors, amb les que decidirem les accions concretes que portarem a terme i el moment i el com fer-ho.

Descarta la utilització d’algun tipus de mètode o eina per aconseguir la plena independència de Catalunya? Si és així, quin o quins descarta i per quins motius?

La llibertat és el valor més preuat de la vida humana, no podem estar disposats a assumir cap mètode o eina de l’adversari per mantenir-nos captius i sotmesos a una anormalitat guanyada sempre per la força i la violència d’un estat que ens és aliè.

Creu que s’hauria de crear un exèrcit català? En cas afirmatiu, què farà per crear-lo?

Aquesta pregunta l’hem sotmès a les consultes d’electors, tot i que això sería quelcom a decidir entre tots els catalans a l’hora de crear la constitució catalana, jo personalment, hi estic a favor, o si més no, d’una agència d’intel·ligència catalana.

Hi ha alguna conseqüència personal que no estigui disposat a assumir per fer possible la independència de Catalunya? En aquest cas, quina o quines?

El que no estic diposada a assumir és la conseqüència col·lectiva i personal de no fer-la efectiva. Un cop fas efectiva la independència les conseqüències no poden sinó ser positives. El panorama de presó i exili, no són conseqüència de la independència sinó del fracàs de la rendició que suposa haver desobeit el mandat democràtic de les urnes.

Quin tipus de relacions s’establiran amb altres països per tal d’assegurar el ple reconeixement de Catalunya com a estat independent durant la propera legislatura?

Els correctes i necessaris.

Hi ha països amb els que mai negociaria el reconeixement de Catalunya com a país independent? Si és així, amb quins i per quins motius?

El reconeixement de Catalunya pot fer-se de moltes maneres, interessants i adequades per totes les parts. Tot i que personalment, no negociaria res amb règims totalitaris o dictadures.

Quin tipus de relació establirà el seu govern amb les institucions d’Espanya? Concretament, serà una relació Autonomia-Estat com és ara, o bé una relació País ocupat-Forces estrangeres d’ocupació? En què es concretarà, això?

Evidentment si Primàries Catalunya té el poder de poder decidir el que ens demaneu, cap de les dues seria correcta. La relació que establiriem és la de ‘Estat-Estat’, és a dir, en igualtat de condicions.

Quina és la seva posició respecte la resta dels Països Catalans? Una vegada hagi convertit el Principat de Catalunya en un país independent, si és que pensa fer-ho, farà alguna acció per impulsar la independència i possible annexió de la resta de territoris catalans en cas que així ho vulguin els seus habitants? Quina o quines seran aquestes accions?

El Principat de Catalunya forma part de la nació catalana i, per tant, dels Països Catalans. Sempre donarem suport a qualsevol inciativa que sorgeixi de la resta de territoris catalano-parlants que reclami llur autodeterminació o independència en relació els seus estats ocupants.

Quines mesures concretes pensa prendre per millorar la situació de la llengua catalana? Quan les pensa prendre?

La llengua catalana no és una opció língüística ni un percentatge a millorar, és la nostra llengua. Es pendran totes les mesures necessaries perquè la visquem amb normalitat, tant els nadius catalano parlants com els qui l’aprenent perquè decideixen venir i viure al nostre estat.

Please follow and like us: