Eleccions al Parlament de Catalunya 2021. Entrevista a Albert Pont, candidat del FNC

Podeu llegir la resta d’entrevistes a candidats a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.

  • Nom de la persona entrevistada: Albert Pont
  • Llista que encapçala: FNC
  • Data d’enviament del qüestionari: 23 de desembre de 2020.
  • Data de resposta: Fins ara no hi ha hagut resposta.

Es compromet a aplicar el mandat sorgit del referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre de 2017 i convertir Catalunya en un país plenament independent durant la propera legislatura?

Quines accions concretes portarà a terme per tal que Catalunya esdevingui un país independent durant la propera legislatura? En quin moment de la legislatura les portarà a terme i com podran els ciutadans fiscalitzar que realment s’està fent?

Descarta la utilització d’algun tipus de mètode o eina per aconseguir la plena independència de Catalunya? Si és així, quin o quins descarta i per quins motius?

Creu que s’hauria de crear un exèrcit català? En cas afirmatiu, què farà per crear-lo?

Hi ha alguna conseqüència personal que no estigui disposat a assumir per fer possible la independència de Catalunya? En aquest cas, quina o quines?

Quin tipus de relacions s’establiran amb altres països per tal d’assegurar el ple reconeixement de Catalunya com a estat independent durant la propera legislatura?

Hi ha països amb els que mai negociaria el reconeixement de Catalunya com a país independent? Si és així, amb quins i per quins motius?

Quin tipus de relació establirà el seu govern amb les institucions d’Espanya? Concretament, serà una relació Autonomia-Estat com és ara, o bé una relació País ocupat-Forces estrangeres d’ocupació? En què es concretarà, això?

Quina és la seva posició respecte la resta dels Països Catalans? Una vegada hagi convertit el Principat de Catalunya en un país independent, si és que pensa fer-ho, farà alguna acció per impulsar la independència i possible annexió de la resta de territoris catalans en cas que així ho vulguin els seus habitants? Quina o quines seran aquestes accions?

Quines mesures concretes pensa prendre per millorar la situació de la llengua catalana? Quan les pensa prendre?

Please follow and like us: