Desabastiment

Aquest article tracta de com els problemes a la cadena de subministraments està produint escassetat de productes de tots tipus.

Explica el desacoblament entre oferta i demanda com a conseqüència de la millora de dades després de la pandèmia i, com això està produint un increment de preus.

Analitza el que està passant a la cadena productiva, els problemes amb els xips, els impostos, els monopolis i els oligopolis.

També analitza la part de la demanda i la despesa dels governs.

“què dir d’Espanya, on costa trobar un sector que no estigui en mans d’oligopolis o monopolis. La manca de competència restringeix la producció i provoca inflació.”

Enllaç

Please follow and like us: