Confiança empresarial T3/2022

Tots els sectors mostren una millora de la confiança, fet que no es donava des del tercer trimestre del 2021. L’hostaleria i transport és el que mostra l’increment més elevat (15,9%).

Font: Govern.

Please follow and like us: