Informe d’observadors britànics sobre el 21-D on es posa de manifest la imparcialitat de TV3

Informe realitzat per Democracy Volunteers, un grup d´observadors britànics que han cobert les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2018. En aquest informe, Democracy Volunteers posen de … Read More

Informe del Consell d’Europa on es manifesten els incumpliments d’Espanya en matèria de corrupció

Informe GRECO del Consell d’Europa on es manifesta que els esforços realitzats per l’Estat Espanyol en matèria de corrupció són “globalment insatisfactoris”. Segons el Consell europeu, Espanya novament incompleix totes les … Read More