Català, Primàries

Entrevistes als candidats de Primàries Barcelona: Josep Soldevila

Encara no segueixes @CanalRepública a twitter?

134042

Josep Soldevila de la candidatura “LA CAPITAL DEL FUTUR. FEINA I QUALITAT DE VIDA PER A TOTHOM”.

Aquí pots consultar el seu currículum.

Com voldries que fos la teva ciutat?

a) Que fos creadora i repartidora de riquesa per tal que hi hagués feina per tothom, ben valorada i amb una qualitat de vida comparable a la de qualsevol ciutat nòrdica – La Copenhaguen del mediterrani , per exemple – o com a mínim, amb la d’altres ciutats o molts pobles de Catalunya que tenen una millor qualitat de vida que a Barcelona.
b) Que assolis el rol de convertir-se en promotora, en lloc de la receptora que ara és, del pla estratègic de desenvolupament econòmic i social mundial.
c) Que amb més força, i decididament apostant per ser la capital de la República de
Catalunya, continués projectant Catalunya al món. com a un nou Estat independent.

Quin és el teu projecte per Barcelona?

a) Horaris comercials que permetin la conciliació familiar i tenir temps d’esbarjo suficient per gaudir de tot el que ens dóna aquesta meravellosa ciutat que és Barcelona.
b) Repartir per tota la ciutat la riquesa del turisme però amb una estratègia adequada per tal d’aprofitar aquesta riquesa i evitar en tot el possible els efectes negatius que comporta la massificació.
c) Protegir i defensar la continuïtat a l’habitatge dels seus ciutadans davant els moviments especulatius que comporta qualsevol augment de la població, sigui per motius migratoris, turístics o natals.
d) Acompanyar la solitud que es troben les persones grans i de totes les que estiguin amb risc d’exclusió i protegir els seus drets
e) Reorganitzar i replantejar les icones que donen la imatge internacional de la ciutat.
f) Reestructurar l’administració per tal que estigui al servei del ciutadà i no de l’inrevés.
g) Arribar a acords amb els motors econòmics de la ciutat per tal que siguin copartícips dels projectes de creació de riquesa i on el benefici obtingut sigui repartit equitativament per a tots els que hi hagin participat, no només pels inversors.
h) Planificar el futur de Barcelona mitjançant propostes de debats participatius on els ciutadans diguin quina ciutat del segle XXII volent pels seus fills i posar fils a l’agulla per aconseguir que la ciutat que hom vol pel segle XXII o sigui a mitjans del segle XXI.

Quins són els principals problemes que té?

a) Els seus polítics: Vivim en un Estat-Regne amb estructura i tarannà feudal i en conseqüència, l’objectiu de gran part dels polítics és tenir poder i una feina ben pagada durant anys o a l’inrevés per ordre de prioritats segons el personatge, en lloc de ser un servidor públic.
b) El futur proper de la contaminació atmosfèrica: Els anys 80, amb les directrius socialistes internacionals, es va anar fent fora de les ciutats, a més de crear places i carrers de ciment, vidre i acer inoxidable en lloc de jardins amb arbrat que oxigenes l’aire, el món productiu i en conseqüència es va produir la necessitat dels treballadors de desplaçar-se diversos quilòmetres per anar a treballar. Tot això es va promoure i obligar sense que hi hagués feta ni planificada una estructura de transports adequada i va provocar l’augment dels viatges privats en automòbil i, al mateix temps, de la contaminació que aquests provoquen.
c) Els salaris: El dolent repartiment de la riquesa creada que comporta sous ridículs de caire tercermundista amb els que els treballadors no poden fer front a les despeses de nivell europeu que tenen.
d) L’habitatge: L’especulació a l’habitatge i la manca d’habitatge social tot hi tenir l’Ajuntament un munt de propietats infrautilitzades.
e) La qualitat de vida: Els horaris comercials i escolars no permeten la bona conciliació familiar ni poder gaudir del lleure el temps al qual tothom té dret.
f) La manca d’elements productius dins de la ciutat.

Quina solució proposes?

a) Els seus polítics: Les pluges d’idees en què se’ns bombardeja en cada campanya electoral han de ser un compromís avaluable per futures votacions i han de deixar de ser eines de distracció per ser eines de treball real, el que vol dir: menys paraules i més treballar per la ciutadania.
b) El futur proper de la contaminació atmosfèrica – Els salaris – La qualitat de vida – La manca d’elements productius dins de la ciutat – Cal afavorir la creació d’elements productius dins de la ciutat el que farà que augmenti l’oferta de feina i baixi la demanda de treballadors per unitat de treball, que els sous augmentin, fent disminuir els desplaçaments que permetran millorar substancialment els nivells de la contaminació i baixar les despeses per transport i que hi hagi més capacitat de despesa i més temps de lleure.
– Cal reestructurar els horaris comercials i escolars.
d) L’habitatge:
– Fer un inventari real a l’Ajuntament del munt de propietats infrautilitzades i posar-les a disposició social.
– Fer una normativa que permeti utilitzar legalment un edifici o habitatge a qui ho demani i – pel motiu que sigui – no tingui on viure, però per un termini determinat previ que la propietat ho autoritzi si aquesta no té previst utilitzar-lo i que obligui a l’ocupant a mantenir-lo i cuidar-lo durant la seva estada i abandonar-lo al finalitzar el pacte d’ocupació acordat.

Quina implicació ha de tenir la teva ciutat en la construcció de la República?

Barcelona és bàsica i puntal en la constitució, promoció i desenvolupament de la República de Catalunya, doncs un milió i mig de persones són una gran força de qui depèn gran part de la força del nou estat.
S’ha d’implicar completament en donar suport actiu i mediàtic a totes les propostes democràtiques que se li presentin.

Quina opinió tens sobre la creació del Consell Per la República?

El Consell de la República és bàsics, imprescindible i necessari i ja hauria d’estar constituït i funcionant, encara que estigués constituït com a “Provisional i fundacional” per tal d’organitzar-se i avançar en la creació de l’estructura governativa de l’Estat català.
És la formalització d’un nou estat i ja estem fent tard. Cal tenir urgentment un cap d’Estat que representi la República i un President, que ja el tenim, que coordini el Govern.

Els nostres lectors pregunten:

@AlbertJaimeCEn el cas d’un empat (o triple empat) entre partits independentistes que fes que la llista de Primàries fos determinant, a quin partit donaries l’alcaldia?

Al partit o suma de partits que estigués/sin disposat/s a sumar els vots necessaris per a fer una majoria independentista que compleixi el mandat de l’1-O.

@artur_payarolCanviaries els comptes bancaris de l’Ajuntament a Banca ètica? I l’energia dels locals municipals?

Posaria la força dels diners que disposa la ciutat de Barcelona on afavoreixin els interessos de tots els ciutadans de Barcelona, a igual que l’energia.

@IgnasiPerez1Consideres que tendir a la gratuïtat del transport públic seria una bona mesura en la millora de les condicions de vida de la ciutat? Tens prevista alguna mesura al respecte?

Les condicions de vida de Barcelona millorarien i molt si el transport públic fos gratuït.
Crec que hem d’anar per la gratuïtat dels serveis públics, però no oblidem que els serveis públics necessiten inversions per crear-los, ampliar-los, renovar-los i mantenir-los i això vol dir que cal decidir si es fan amb inversions privades, el que vol dir que l’inversor volt obtenir un benefici, o amb els diners d’un banc o en impostos a tots els ciutadans o amb el preu del servei pels que utilitzen els seus serveis. En tots els casos acabaran sempre pagant tots els ciutadans a més o menys llarg termini.
Hem d’estudiar i aplicar la forma de finançament que utilitzen diverses ciutats on els serveis públics de transport són gratuïts o gairebé gratuïts.

@Lourdes09521031Quina sol•lució li donaries al greu problema dels Top Manta?

De l’administració de l’Estat espanyol depèn la solució al problema dels Top-Manta.
Els seus actors no tenen cap mena de paper, paper que els ha de donar aquesta administració perquè els permeti regularitzar la seva vida laboral. Tampoc tenen diners per viure i aquest fet els obliga a utilitzar qualsevol mitja per poder menjar.
Crec que tothom té el dret a utilitzar l’espai públic però sempre sota una normativa que s’hagi donat en consens la comunitat per tal d’evitar que algú en surti perjudicat per les actuacions dels altres. En aquest sentit, i tenint en compte que els proveïdors dels productes que venen són màfies de contraban de productes falsificats, el que jo faria és que aquests mateixos venedors que estan al carrer, fossin, en el mateix lloc públic on operen i pagant els seus impostos, els venedors de productes de les botigues que si paguen impostos i tenen l’establiment legal.
Per una banda es tallaria la distribució dels traficants i per l’altre s’ajudaria: als botiguers legals a incrementar les seves vendes i als treballadors a regularitzar la seva estada i poder obtenir uns ingressos amb què menjar i viure cada dia.

@InuartImpulsaràs algun mecanisme de participació ciutadana?

L’Ajuntament és, com diu el nom, on s’apleguen les voluntats i desitjos dels ciutadans que viuen en la ciutat i considero que totes les decisions importants que es prenguin, si no han estat votades en el programa electoral dels candidats el dia en què han estat escollits, s’han de consultar sempre a la ciutadania.
Per altra banda, m’agradaria que Barcelona anés preparant-se pel que vol ser en el futur, un futur de 10, 50 i 100 anys vists, i per fer-ho és imprescindible consultar a la ciutadania el què vol ser i com vol que sigui la ciutat on viuran els seus fills i néts. Cal crear un ens que prepari propostes i promogui la participació de la ciutadania per recollir les seves pròpies i organitzi consultes populars que permetin definir actuacions a prendre per fer ara de Barcelona la ciutat del segle XXII.

Pots llegir totes les entrevistes dels Candidats de Primàries Barcelona en aquest enllaç

Please follow and like us:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *