Català, Internacional

TRADUCCIÓ DE L’ARTICLE referent a l’autodeterminació en el cas català d’Alfred-Maurice de Zayas

alfred-zayas-oficina-comisionado-onu_ediima20170929_0244_221

TRADUCCIÓ DE L’ARTICLE d’Alfred-Maurice de Zayas, expert independent des de 2012 al el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.

Catalunya i autodeterminació

El canvi de govern a Madrid dóna esperança que avui les negociacions de bona fe puguin ser possibles amb el govern de la Generalitat de Catalunya. Un mínim de coneixements històrics hauria d’ajudar els estrangers a comprendre que Catalunya té una cultura i tradicions pròpies i que l’única manera d’avançar és a través d’un nou referèndum. Els aspectes legals del tema s’expliquen en el memoràndum següent:

  1. El dret d’autodeterminació és ius cogens, norma fonamental de rang superior jeràrquic, reconeguda pel tractat fundador de les Nacions Unides, obligatòria en instàncies judicials i administratives nacionals i internacionals, i superior a qualsevol constitució o llei nacional que pugui entrar en conflicte amb ella [6].
  2. El dret d’autodeterminació fa referència a la capacitat dels pobles per decidir el seu estatus polític. Això inclou l’exercici extern del dret d’autodeterminació (decidir sobre secessió o unificació), així com el seu exercici intern (decidir el grau d’integració en un Estat). L’exercici del dret d’autodeterminació implica la participació equitativa dels pobles en la presa de decisions en un diàleg continu en què les parts s’ajusten i reajusten la seva relació per al seu benefici mutu. L’autodeterminació és una expressió de la dignitat humana i un dret humà que capacita i és necessari per al gaudi de molts altres drets humans en la seva dimensió integral: col·lectiva i individual.
  3. Els titulars del dret d’autodeterminació són “tots els pobles” sense distinció. Encara que la definició de “persones” encara no existeix internacionalment, en general, es reconeix un grup de persones amb una tradició històrica comuna, una identitat ètnica o racial, homogeneïtat cultural, unitat lingüística, afinitat religiosa o ideològica, connexió territorial o la vida econòmica comuna, amb la consciència de ser un poble i la voluntat de ser reconeguda com a tal. Qualsevol limitació arbitrària del dret d’autodeterminació a alguns pobles (per exemple, els subjectes a ocupació militar o domini colonial) o només en determinats moments històrics (per exemple, en situacions de conflicte armat) seria contrari al dret internacional.
  4. El titular del dret d’autodeterminació és “Tots els Estats”, les institucions dels quals no només han de respectar l’exercici d’aquest dret (per exemple, abstenir-se d’interferències externes), sinó també facilitar-ho de forma proactiva, especialment en relació amb els pobles sota la seva jurisdicció.El principi d’integritat territorial tal com estableix la Carta de les Nacions Unides (article 2, apartat 4) i les resolucions de l’Assemblea General, 2625 i 3314, està destinat a la seva aplicació externa. Això significa que un Estat no pot envair ni inmiscir-se en la integritat territorial d’altres estats.
  5. El principi d’integritat territorial no es pot invocar internament ni es pot utilitzar com a pretext per restringir els drets humans dels pobles sota la jurisdicció d’un Estat. El dret d’autodeterminació és un dret reconegut als pobles com a titulars de drets, i no és prerrogativa de l’Estat de concedir o negar, ni tan sols sobre la base del principi d’integritat territorial, tret que hi hagi interferències externes. En cas de conflicte entre el principi d’integritat territorial i el dret humà d’autodeterminació, és el segon que preval.
  6. Els pobles han d’exercir el dret d’autodeterminació de manera pacífica i democràtica. Els estats haurien de facilitar aquest tipus d’exercici de manera eficaç, en condicions d’igualtat, assegurant un diàleg permanent en benefici mutu. Tots els òrgans de l’Estat estan obligats per ella; crear obstacles a l’exercici del dret d’autodeterminació suposaria una greu violació d’un dret humà fonamental i provocaria la responsabilitat de l’Estat (vegeu Tribunal Permanent de Justícia Internacional, Chorzow Factory Case).
  7. El dret d’autodeterminació existeix en l’ordre nacional intern de tots els Estats membres de les Nacions Unides, ja que és ius cogens, una norma imperativa de superior rang jeràrquic, de compliment obligatori d’acord amb la Carta de les Nacions Unides. De conformitat amb l’article 103 de la Carta de les Nacions Unides (clàusula de supremacia), la Carta preval sobre altres tractats i acords.
  8. La negació del dret d’autodeterminació (article 1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics) s’associa sovint amb la violació d’altres drets fonamentals, inclòs el dret a la integritat personal, la prohibició de la tortura i el tractament degradant (article 7 PIDCP), la prohibició d’arrest o detenció arbitrària (art. 9 PIDCPI), el dret a un procés just davant un tribunal públic competent i imparcial i la prohibició de jutjar civils davant els tribunals militars (article 14 del PIDCP), el dret d’accés a la informació i a la llibertat d’expressió (art. 19 PIDCP), el dret a la reunió pacífica (art. 21 PIDCPI), el dret a l’associació (art. 22 PIDCPI), el dret a participar en la realització d’assumptes públics (art. PIDCP), el dret a la igualtat i la no discriminació (art. 26 PIDCPI) i els drets especials de les minories (art. 27 PIDCP).

Donat l’interès i les nombroses consultes rebudes sobre la situació a Catalunya, aquest document examina l’aplicació recomanada de les referències “Notes” al cas específic de PERSONES CATALANES, sota la jurisdicció del REGNE D’ESPANYA.

Podeu trobar la totalitat de l’article amb el memoràndum en aquest enllaç: Catalunya i autodeterminació

 

 

Please follow and like us:

3 thoughts on “TRADUCCIÓ DE L’ARTICLE referent a l’autodeterminació en el cas català d’Alfred-Maurice de Zayas”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *