Català, Textos Jurídics

El TC admet a tràmit el recurs del Gobierno contra la llei catalana que grava amb un nou impost els habitatges buits i els elements radiotòxics

El TC admet a tràmit el recurs del Gobierno contra la llei catalana que grava amb un nou impost els habitatges buits i els elements radiotòxics.

Aquí podeu llegir la interlocutòria completa.

Please follow and like us:
Español, Textos jurídicos

El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley catalana que grava con un nuevo impuesto las viviendas vacías y los elementos radiotóxicos

El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley catalana que grava con un nuevo impuesto las viviendas vacías y los elementos radiotóxicos.

Aquí podéis leer el Auto completo.

Please follow and like us:
Català, Opinió

Entrevista a Ernest Maragall (ERC), Francesc de Dalmases (JxCat) i Carles Riera (CUP-CC) a CatRàdio

s4714mCd

Entrevista a Ernest Maragall (ERC), Francesc de Dalmases (JxCat) i Carles Riera (CUP-CC) a CatRàdio, l’endemà de l’ajornament del debat d’investidura, decisió que ha tensionat l’independentisme, els partits independentistes fan autocrítica.

Tots tres són conscients que cal reprendre el diàleg i tancar un acord per reelegir president Carles Puigdemont i definir també l’estratègia per fer realitat la República.

Please follow and like us:
English, Opinion

Interview with Ernest Maragall (ERC), Francesc de Dalmases (JxCat) and Carles Riera (CUP-CC) at CatRàdio

s4714mCd

Interview with Ernest Maragall (ERC), Francesc de Dalmases (JxCat) and Carles Riera (CUP-CC) at CatRàdio, the day after the adjournment of the investiture debate, decision that has stressed the independence movement.

The three deputies are aware that we must resume the dialogue and close an agreement to re-elect President Carles Puigdemont and also define the strategy to make the Republic a reality.

Please follow and like us:
Español, Opinión

Entrevista a Ernest Maragall (ERC), Francesc de Dalmases (JxCat) y Carles Riera (CUP-CC) en CatRadio

s4714mCd
En la foto, de izq a dcha, Ernest Maragall, Carles Riera y Francesc de Dalmases

Entrevista a Ernest Maragall (ERC), Francesc de Dalmases (JxCat) y Carles Riera (CUP-CC) en Catràdio, al día siguiente del aplazamiento del debate de investidura, decisión que ha tensionado el independentismo. Los partidos independentistas hacen autocrítica.

Los tres son conscientes de que hay que retomar el diálogo y cerrar un acuerdo para reelegir presidente Carles Puigdemont y definir también la estrategia para hacer realidad la República.

Please follow and like us:
Español, Internacional (esp)

Informe completo de The Economist Intelligence Unit donde se degrada a España a la categoría de “democracia imperfecta”

Informe completo de The Economist Intelligence Unit, división de análisis y búsqueda hermana del diario The Economist.

Destacan las páginas 5 y 10 del informe, donde se degrada a España a la categoría de “democracia imperfecta”.

Please follow and like us:
English, International

Full report of The Economist Intelligence Unit where Spain is degraded to the category of “imperfect democracy”

Full report of The Economist Intelligence Unit, analysis and search division of The Economist Group, the sister of The Economist newspaper.

Pages 5 and 10 of the report contain data where Spain is degraded to the category of “imperfect democracy”.

Please follow and like us:
Català, Internacional

Informe complet de The Economist Intelligence Unit que degrada Espanya a la categoria de “democràcia imperfecta”

Informe complet de The Economist Intelligence Unit, divisió d’anàlisi i recerca germana del diari The Economist.

Destaquen les pàgines 5 i 10 de l’informe, a on es degrada a Espanya a la categoria de “democràcia imperfecta”.

Please follow and like us: