Català, Catalunya, Política

Condicions per a l’exercici del vot electrònic en les eleccions a les cambres de comerç

Ordre ICT/140/2019, de 14 de febrer, per la que es regulen les condicions per a l’exercici del vot electrònic en el procés electoral per a la renovació dels plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació. 14/02/2019

Document complet aquí

Please follow and like us: