Català, Política

Comunicat de Primàries sobre la taula entre governs


Enllaç Aquí:https://telegra.ph/Catalunya-no-pot-legitimar-una-consulta-no-refrend%C3%A0ria-quan-tenim-vigent-el-mandat-vinculant-del-1r-dOctubre-01-15

Please follow and like us:
Primàries

Entrevistes als candidats de Primàries Barcelona: Selene Zaragoza

Encara no segueixes @CanalRepública a twitter?

slene2

 

Selene Zaragoza candidata de Primàries Barcelona.
Candidatura “CONSTRUINT REPÚBLICA”

Aquí pots consultar el seu currículum

Com voldries que fos la teva ciutat?

Barcelona, ja és una ciutat amb moltes característiques bones. Encarada al mar Mediterrani, amb un clima temperat, d’una dimensió administrable; malgrat tot, voldria que Barcelona fos una ciutat entre les millors ciutats del món on viure. Lliure. Sense por. On els drets bàsics estiguessin garantits. Una ciutat moderna i més neta. I tot això amb la col·laboració dels ciutadans és perfectament possible.
Però aquesta pregunta és bona per a fer als ciutadans. Cal preguntar als ciutadans. Jo no em sento protagonista, només sóc una peça més de l’engranatge. Així vull encarar les primàries, com a portaveu de la ciutadania en un període de temps determinat.

Quin és el teu projecte per Barcelona?

El meu programa es pot trobar a la web de primàries Catalunya, secció candidats, resumit en tres pàgines, en llenguatge clar i entenedor. Sintetitzant diu que la capitalitat i el reconeixement internacional són essencials per a produir un canvi profund en la capacitat per dur a terme la resta del programa social. Al programa hi ha modificacions i recursos en sanitat, educació i seguretat, lluita contra violència masclista, sostenibilitat i gestió de residus.
Penso que actualment el votant es troba indefens davant les mentides i promeses electorals buides.
Més que implementar el programa, m’agradaria crear mecanismes per a que el programa guanyador s’implementi, trobar una manera de garantir que els compromisos electorals adquirits es duguin a terme. Cal treballar en això gairebé tant com en un programa social i just per la majoria de societat. És imprescindible una llei de transparència i acompliment del programa electoral.

Quins són els seus principals problemes?

Forçosament una ciutat com Barcelona en té moltíssims. El principal problema que té és a l’esfera política i econòmica. Com la majoria de ciutats importants del món els fils els mouen les mateixes elits, creant les mateixes problemàtiques socials i medi ambientals.
La concentració de poder en poques mans està ofegant el conjunt de ciutadans.
Els problemes als que estan fent front els barcelonins són similars als que pateix un ciutadà a Londres o a París: la concentració de poder en poques mans està ofegant el conjunt. Estan oprimint als ciutadans cada cop més. És terrible. I tots aquells que amb les seves accions e idees augmenten el gap entre rics i pobres no fan més que empitjorar la situació de tots.
Per a mi les ciutats han de tornar a ser referents, models a seguir. Defensors de la llibertat i creadors d’oportunitats i d’intercanvis saludables.

Quina solució proposes?

Cal que la ciutadania deixi de creure que els polítics són la solució a cap problema ja que, en molts casos són el problema. Cal que ens fem adults des d’un punt de vista polític. Cal comprendre que no arribarà mai una figura salvadora que ho solucionarà tot.
Això és apoderar la gent. Per això m’he presentat com a candidata: vull que la ciutadania entri de facto als seus ajuntaments.

Quina implicació ha de tenir la teva ciutat en la construcció de la República?

Barcelona és ja coneguda a tot el món. Ara cal que, aquesta, es doni a conèixer com a capital de Catalunya. Barcelona ha de ser la principal ambaixadora de Catalunya.
Els organismes municipals barcelonins no poden seguir d’esquena a el que succeeix a la resta de Catalunya. Volem que Barcelona i la resta de ciutats del territori treballin per a fer efectiva la República. Això implica delimitar i coordinar amb la resta del territori el seu nou rol. Barcelona ha de liderar aquesta transformació, des de la pluralitat i apoderar- en la mesura del possible- a la resta de regions catalanes. Amb el mateix criteri, l’Ajuntament de Barcelona ha d’aproximar les gestions als barris i fomentar la democràcia participativa.
La cerca d’unitat i una majoria independentista forta a l’Ajuntament de Barcelona ens permetria avançar en la implementació de la República.

Quina opinió tens sobre la creació del Consell Per la República?

Segueixo amb atenció el que succeeix. Hi col·laboro. Me’n alegra molt que hi sigui.

Els nostres lectors pregunten:

@AlbertJaimeC – En el cas d’un empat (o triple empat) entre partits independentistes que fes que la llista de Primàries fos determinant, a quin partit donaries l’alcaldia?

Som una candidatura popular que vol reflectir els desitjos i necessitats dels ciutadans. Per tant, aquestes han de ser les nostres prioritats.

@artur_payarol – Canviaries els comptes bancaris de l’Ajuntament a Banca ètica?
I l’energia dels locals municipals?

Sí, em sembla una bona idea; de fet, jo ja ho tinc així des de fa temps.

@IgnasiPerez1 – Consideres que tendir a la gratuïtat del transport públic seria una bona mesura en la millora de les condicions de vida de la ciutat? Tens prevista alguna mesura al respecte?

Sí, a una de les poblacions on vaig viure era així i em sembla molt bé.

@Lourdes09521031- Quina sol•lució li donaries al greu problema dels Top Manta?

Aquest no és un problema exclusiu de la ciutat, malgrat que som els afectats directes. Solucionar aquest problema implica necessàriament resoldre la qüestió de les polítiques frontereres, la lluita contra les màfies, i el repte legislatiu que implica tot això depassa la capacitat municipal. Amb tot, haig de reconèixer que per qüestions personals, seria molt intransigent amb aquest tema.

@Inuart – Impulsaràs algun mecanisme de participació ciutadana?

Sens dubte, tots els que pugui implementar, pressupostos participatius, consultes ciutadanes, consells de barri, etc… i quan no es pugui saber la opinió i voluntat dels ciutadans espero encertar i fer allò que ells haguessin decidit.

Pots llegir totes les entrevistes dels Candidats de Primàries Barcelona en aquest enllaç.

Please follow and like us:
Català, Primàries

Entrevistes als candidats de Primàries Barcelona: Xavier Martínez Gil

Encara no segueixes @CanalRepública a twitter?

Xavier Martínez Gil de la candidatura “BARCELONA REPUBLICANA”.
Aquí pots consultar el seu currículum.

Com voldries que fos la teva ciutat?

Continue reading “Entrevistes als candidats de Primàries Barcelona: Xavier Martínez Gil”

Please follow and like us:
Català, Primàries

Entrevistes als candidats de Primàries Barcelona: Josep Soldevila

Encara no segueixes @CanalRepública a twitter?

134042

Josep Soldevila de la candidatura “LA CAPITAL DEL FUTUR. FEINA I QUALITAT DE VIDA PER A TOTHOM”.

Aquí pots consultar el seu currículum.

Com voldries que fos la teva ciutat?

a) Que fos creadora i repartidora de riquesa per tal que hi hagués feina per tothom, ben valorada i amb una qualitat de vida comparable a la de qualsevol ciutat nòrdica – La Copenhaguen del mediterrani , per exemple – o com a mínim, amb la d’altres ciutats o molts pobles de Catalunya que tenen una millor qualitat de vida que a Barcelona.
b) Que assolis el rol de convertir-se en promotora, en lloc de la receptora que ara és, del pla estratègic de desenvolupament econòmic i social mundial.
c) Que amb més força, i decididament apostant per ser la capital de la República de
Catalunya, continués projectant Catalunya al món. com a un nou Estat independent.

Quin és el teu projecte per Barcelona?

a) Horaris comercials que permetin la conciliació familiar i tenir temps d’esbarjo suficient per gaudir de tot el que ens dóna aquesta meravellosa ciutat que és Barcelona.
b) Repartir per tota la ciutat la riquesa del turisme però amb una estratègia adequada per tal d’aprofitar aquesta riquesa i evitar en tot el possible els efectes negatius que comporta la massificació.
c) Protegir i defensar la continuïtat a l’habitatge dels seus ciutadans davant els moviments especulatius que comporta qualsevol augment de la població, sigui per motius migratoris, turístics o natals.
d) Acompanyar la solitud que es troben les persones grans i de totes les que estiguin amb risc d’exclusió i protegir els seus drets
e) Reorganitzar i replantejar les icones que donen la imatge internacional de la ciutat.
f) Reestructurar l’administració per tal que estigui al servei del ciutadà i no de l’inrevés.
g) Arribar a acords amb els motors econòmics de la ciutat per tal que siguin copartícips dels projectes de creació de riquesa i on el benefici obtingut sigui repartit equitativament per a tots els que hi hagin participat, no només pels inversors.
h) Planificar el futur de Barcelona mitjançant propostes de debats participatius on els ciutadans diguin quina ciutat del segle XXII volent pels seus fills i posar fils a l’agulla per aconseguir que la ciutat que hom vol pel segle XXII o sigui a mitjans del segle XXI.

Quins són els principals problemes que té?

a) Els seus polítics: Vivim en un Estat-Regne amb estructura i tarannà feudal i en conseqüència, l’objectiu de gran part dels polítics és tenir poder i una feina ben pagada durant anys o a l’inrevés per ordre de prioritats segons el personatge, en lloc de ser un servidor públic.
b) El futur proper de la contaminació atmosfèrica: Els anys 80, amb les directrius socialistes internacionals, es va anar fent fora de les ciutats, a més de crear places i carrers de ciment, vidre i acer inoxidable en lloc de jardins amb arbrat que oxigenes l’aire, el món productiu i en conseqüència es va produir la necessitat dels treballadors de desplaçar-se diversos quilòmetres per anar a treballar. Tot això es va promoure i obligar sense que hi hagués feta ni planificada una estructura de transports adequada i va provocar l’augment dels viatges privats en automòbil i, al mateix temps, de la contaminació que aquests provoquen.
c) Els salaris: El dolent repartiment de la riquesa creada que comporta sous ridículs de caire tercermundista amb els que els treballadors no poden fer front a les despeses de nivell europeu que tenen.
d) L’habitatge: L’especulació a l’habitatge i la manca d’habitatge social tot hi tenir l’Ajuntament un munt de propietats infrautilitzades.
e) La qualitat de vida: Els horaris comercials i escolars no permeten la bona conciliació familiar ni poder gaudir del lleure el temps al qual tothom té dret.
f) La manca d’elements productius dins de la ciutat.

Quina solució proposes?

a) Els seus polítics: Les pluges d’idees en què se’ns bombardeja en cada campanya electoral han de ser un compromís avaluable per futures votacions i han de deixar de ser eines de distracció per ser eines de treball real, el que vol dir: menys paraules i més treballar per la ciutadania.
b) El futur proper de la contaminació atmosfèrica – Els salaris – La qualitat de vida – La manca d’elements productius dins de la ciutat – Cal afavorir la creació d’elements productius dins de la ciutat el que farà que augmenti l’oferta de feina i baixi la demanda de treballadors per unitat de treball, que els sous augmentin, fent disminuir els desplaçaments que permetran millorar substancialment els nivells de la contaminació i baixar les despeses per transport i que hi hagi més capacitat de despesa i més temps de lleure.
– Cal reestructurar els horaris comercials i escolars.
d) L’habitatge:
– Fer un inventari real a l’Ajuntament del munt de propietats infrautilitzades i posar-les a disposició social.
– Fer una normativa que permeti utilitzar legalment un edifici o habitatge a qui ho demani i – pel motiu que sigui – no tingui on viure, però per un termini determinat previ que la propietat ho autoritzi si aquesta no té previst utilitzar-lo i que obligui a l’ocupant a mantenir-lo i cuidar-lo durant la seva estada i abandonar-lo al finalitzar el pacte d’ocupació acordat.

Quina implicació ha de tenir la teva ciutat en la construcció de la República?

Barcelona és bàsica i puntal en la constitució, promoció i desenvolupament de la República de Catalunya, doncs un milió i mig de persones són una gran força de qui depèn gran part de la força del nou estat.
S’ha d’implicar completament en donar suport actiu i mediàtic a totes les propostes democràtiques que se li presentin.

Quina opinió tens sobre la creació del Consell Per la República?

El Consell de la República és bàsics, imprescindible i necessari i ja hauria d’estar constituït i funcionant, encara que estigués constituït com a “Provisional i fundacional” per tal d’organitzar-se i avançar en la creació de l’estructura governativa de l’Estat català.
És la formalització d’un nou estat i ja estem fent tard. Cal tenir urgentment un cap d’Estat que representi la República i un President, que ja el tenim, que coordini el Govern.

Els nostres lectors pregunten:

@AlbertJaimeCEn el cas d’un empat (o triple empat) entre partits independentistes que fes que la llista de Primàries fos determinant, a quin partit donaries l’alcaldia?

Al partit o suma de partits que estigués/sin disposat/s a sumar els vots necessaris per a fer una majoria independentista que compleixi el mandat de l’1-O.

@artur_payarolCanviaries els comptes bancaris de l’Ajuntament a Banca ètica? I l’energia dels locals municipals?

Posaria la força dels diners que disposa la ciutat de Barcelona on afavoreixin els interessos de tots els ciutadans de Barcelona, a igual que l’energia.

@IgnasiPerez1Consideres que tendir a la gratuïtat del transport públic seria una bona mesura en la millora de les condicions de vida de la ciutat? Tens prevista alguna mesura al respecte?

Les condicions de vida de Barcelona millorarien i molt si el transport públic fos gratuït.
Crec que hem d’anar per la gratuïtat dels serveis públics, però no oblidem que els serveis públics necessiten inversions per crear-los, ampliar-los, renovar-los i mantenir-los i això vol dir que cal decidir si es fan amb inversions privades, el que vol dir que l’inversor volt obtenir un benefici, o amb els diners d’un banc o en impostos a tots els ciutadans o amb el preu del servei pels que utilitzen els seus serveis. En tots els casos acabaran sempre pagant tots els ciutadans a més o menys llarg termini.
Hem d’estudiar i aplicar la forma de finançament que utilitzen diverses ciutats on els serveis públics de transport són gratuïts o gairebé gratuïts.

@Lourdes09521031Quina sol•lució li donaries al greu problema dels Top Manta?

De l’administració de l’Estat espanyol depèn la solució al problema dels Top-Manta.
Els seus actors no tenen cap mena de paper, paper que els ha de donar aquesta administració perquè els permeti regularitzar la seva vida laboral. Tampoc tenen diners per viure i aquest fet els obliga a utilitzar qualsevol mitja per poder menjar.
Crec que tothom té el dret a utilitzar l’espai públic però sempre sota una normativa que s’hagi donat en consens la comunitat per tal d’evitar que algú en surti perjudicat per les actuacions dels altres. En aquest sentit, i tenint en compte que els proveïdors dels productes que venen són màfies de contraban de productes falsificats, el que jo faria és que aquests mateixos venedors que estan al carrer, fossin, en el mateix lloc públic on operen i pagant els seus impostos, els venedors de productes de les botigues que si paguen impostos i tenen l’establiment legal.
Per una banda es tallaria la distribució dels traficants i per l’altre s’ajudaria: als botiguers legals a incrementar les seves vendes i als treballadors a regularitzar la seva estada i poder obtenir uns ingressos amb què menjar i viure cada dia.

@InuartImpulsaràs algun mecanisme de participació ciutadana?

L’Ajuntament és, com diu el nom, on s’apleguen les voluntats i desitjos dels ciutadans que viuen en la ciutat i considero que totes les decisions importants que es prenguin, si no han estat votades en el programa electoral dels candidats el dia en què han estat escollits, s’han de consultar sempre a la ciutadania.
Per altra banda, m’agradaria que Barcelona anés preparant-se pel que vol ser en el futur, un futur de 10, 50 i 100 anys vists, i per fer-ho és imprescindible consultar a la ciutadania el què vol ser i com vol que sigui la ciutat on viuran els seus fills i néts. Cal crear un ens que prepari propostes i promogui la participació de la ciutadania per recollir les seves pròpies i organitzi consultes populars que permetin definir actuacions a prendre per fer ara de Barcelona la ciutat del segle XXII.

Pots llegir totes les entrevistes dels Candidats de Primàries Barcelona en aquest enllaç

Please follow and like us:
Català, Primàries

Entrevistes als candidats de Primàries Barcelona: David Bultà

Encara no segueixes @CanalRepública a twitter?

Screenshot_20181126-121638

David Bultà candidat de Primàries Barcelona

Aquí pots consultar el seu currículum

Com voldries que fos la teva ciutat?

M’agradaria que fos una ciutat totalment compromesa en la implementació de la República, i per aquest mateix motiu hauria de ser i comportar-se com la capital d’un país. Barcelona hauria de continuar sent una ciutat de referència a nivell mundial, amb molt turisme de qualitat, molts congressos i esdeveniments de caire internacional, tant tecnològics, com culturals i esportius. En definitiva, ha de ser una ciutat acollidora, amb molt bona qualitat de vida, organitzada, neta, ecològica i sobretot cívica i segura.

Quin és el teu projecte per Barcelona?

El meu projecte per Barcelona seria portar endavant totes les propostes que fessin d’ella una de les millors capitals internacionals de país per viure-hi, per treballar-hi i per visitar-la. En el meu projecte hi tinc propostes per: apropar l’Administració al ciutadà, utilitzar les noves tecnologies per facilitar l’accés a l’Administració i per fomentar la participació i col·laboració ciutadana, millorar la seguretat, el civisme i la netedat, millorar la mobilitat regulant la circulació dels mitjans de transports ecològics (bicicletes, patinets, etc…), fomentar el turisme de qualitat i desincentivar turisme de “borratxera”, millorar el transport públic (gratuït) i fer de TMB una empresa àgil i sanejada, corregir alguns desastres urbanístics de governs anteriors (super-illes per exemple), regular la venda ambulant i regular apropiadament els apartaments turístics i l’habitatge social.

Quins són els seus principals problemes?

Barcelona, com a gran ciutat té molts problemes que s’han de solucionar. Totes les propostes que he esmentat a la pregunta anterior van encaminades a posar solució a problemes, per tant, els principals problemes que té Barcelona son: L’administració és molt llunyana al ciutadà, aquest no te una forma àgil de col·laborar amb ella ni se’l té en compte en les decisions; hi ha zones de la ciutat molt insegures on les màfies i les drogues s’hi han instal·lat, Barcelona no és una ciutat neta, tenim un gran problema amb la brutícia que generen la gran quantitat de gossos que passegen pels nostres carrers, hi ha molt turisme de ”borratxera” que campa lliurement descontrolat per determinades zones de la ciutat amb comportaments incívics, les bicicletes i patinets (últimament elèctrics) també circulen sense control i a velocitats excessives dintre i fora de les zones habilitades per a ells, la política punitiva de l’Ajuntament vers el pisos turístics no fa més que potenciar que la majoria siguin no regulats, el transport públic es molt car i insuficient a determinades hores del dia, la circulació interna dins la ciutat dificulta fer canvis urbanístics importants i la venda ambulant envaeix carrers principals, places i intercanviadors de transport.

Quina solució proposes?

Hi ha solucions diverses, molts problemes requereixen crear normes per tal de regular apropiadament determinats aspectes com poden ser: gossos a la ciutat, pisos turístics, civisme, turisme, nous mitjans de transport, venda ambulant… Òbviament, aquesta reglamentació ha de fomentar el bon comportament, ús i civisme, però al mateix temps se n’ha de garantir el compliment tenint els recursos adequats per vigilar i penalitzar.
Hi ha d’altres problemes, en canvi, que el que requereixen és modificar totalment el que s’està fent o el que no s’està fent. Per exemple, per poder fer millores urbanístiques a la ciutat cal primer reduir el tràfic intern, ha quedat demostrat en varies ciutat europees, que tenir un transport públic de qualitat gratuït és la millor manera d’aconseguir-ho; serà llavors quan es podran plantejar canvis importants per exemple a La Diagonal. Ara mateix estem construint la casa per la teulada, no parem de crear “carrils bici” indiscriminadament, que comporten pèrdua de places d’aparcament, embussos de tràfic al reduir els carrils… tot això no passaria si prèviament s’hagués construït aparcament municipal pels veïns afectats i s’hagués reduït el tràfic a la ciutat potenciant el transport públic i les connexions a/des de l’àrea metropolitana.
Podeu trobar molt més detalls de les meves propostes al document que hi ha a la web de
primariescatalunya.cat (secció de candidats).

Quina implicació ha de tenir la teva ciutat en la construcció de la República?

Tota la implicació possible i més. Barcelona ha de ser una de les peces principals del motor cap a la independència de Catalunya. Ha d’acompanyar a la Generalitat i les altres institucions i entitats civils en tot el que sigui necessari. No pot continuar passant que la ciutat resti silenciada, callada o fins i tot en contra i posant impediments als desafiaments que hem de presentar contra l’estat espanyol.
Barcelona com a ciutat internacional i referent mundial en quant a turisme, congressos,
empreses tecnològiques o punteres, ha de ser un aparador i un altaveu del reclam d’independència del poble de Catalunya.

Quina opinió tens sobre la creació del Consell Per la República?

Qualsevol eina que ens porti a la implementació de la República Catalana es bona. No seré jo qui critiqui o menystingui qualsevol d’aquestes eines, ans al contrari. En el meu cas he intentat informar-me com més millor sobre que farà el Consell i el Registre ciutadà. Ja m’hi he apuntat.
Crec que pot ser una bona eina, el problema que hi veig és que no s’està donant prou veu als nostres exiliats perquè ho expliquin apropiadament. Si estàs a les xarxes socials pots accedir a més informació, però la gent que no hi és està molt desinformada. Sembla com si els partits que controlen la Corporació de mitjans audiovisuals no volguessin fer-ne la difusió que necessita perquè va en contra dels seus interessos actuals, el mateix passa amb les Primàries.
El Consell de la República funcionarà si va plenament coordinat amb el Govern de la Generalitat, i de moment no hi veig la unitat necessària. És una llàstima que les enveges, la por i d’altres interessos dels partits passin per sobre de l’objectiu principal de País.

Els nostres lectors pregunten:

@AlbertJaimeCEn el cas d’un empat (o triple empat) entre partits independentistes que fes que la llista de Primàries fos determinant, a quin partit donaries l’alcaldia?

Al partit que estigués disposat a arriscar, a ser valent i a fer tot el possible des de l’Ajuntament per implementar la República quan abans millor. En resum, el partit que estigui programàticament més alineat amb nosaltres, sobretot en el tema de la independència.

@artur_payarolCanviaries els comptes bancaris de l’Ajuntament a Banca ètica? I l’energia dels locals municipals?

És una molt bona idea per tal de deslligar-se de la influencia de l’estat Ñ i de les empreses de l’ibex35. Penso que el moviment a la banca ètica seria, a priori, més factible i més ràpidament implementable. El mateix s’hauria de fer en termes energètics, hauríem de passar-nos (com fem a nivell privat) a empreses d’energia catalanes. Aquest canvi es podria fer més o menys ràpid en funció de l’estat i condicions dels contractes en vigor.

@IgnasiPerez1Consideres que tendir a la gratuïtat del transport públic seria una bona mesura en la millora de les condicions de vida de la ciutat? Tens prevista alguna mesura al respecte?

Una de les meves propostes és precisament aquesta: transport públic gratuït. El camí ens el marquen altres ciutat europees que ja s’han mogut en aquesta direcció, com per exemple Tallin (capital d’Estònia). A part de millorar la condicions de vida de la ciutat, aquesta mesura ha de contribuir a disminuir el tràfic intern a la ciutat (comprovat), el que permetrà fer millores en la mobilitat i canvis urbanístics que la ciutat necessita. Pots trobar més detalls de la meva proposta al document que hi ha a la web de primariescatalunya.cat (secció de candidats).

@Lourdes09521031Quina solució li donaries al greu problema dels Top Manta?

És evident que Barcelona té un problema amb la venda ambulant també denominada “Els manters”. Una ciutat com Barcelona no pot estar envaïda, i els carrers, places i intercanviadors de transport no poder estar ocupats per la venda ambulant. Quan aquesta venda ambulant acaba, la brutícia que queda a la via pública es espectacular, deixant clar que no tenen cap mena de respecte ni civisme. El consistori actual ha optat per no fer absolutament res, no ha intentat en cap moment posar-hi mesures ni ha intentat regular-ho; fins i tot, no ha apoderat a la Guàrdia Urbana per poder lluitar contra aquest fenomen que ha provocat aldarulls, enfrontaments entre “manters”, baralles amb turistes i amb els cossos de seguretat.
Mesures:
– Establir una normativa que defineixi clarament els llocs, horaris i forma on estarà permès aquest tipus de comerç. Tipus els “mercadillos” que s’organitzen periòdicament en determinats punts.
– Qualsevol activitat fora d’aquest espai regulat s’ha de considerar il·legal i s’han de posar tots els mitjans necessaris per tal d’eradicar-la.

@InuartImpulsaràs algun mecanisme de participació ciutadana?

L’ajuntament de Barcelona ha de disposar de les noves tecnologies per tal d’apropar l’Administració al ciutadà. Una part d’aquesta proximitat vol fomentar la col·laboració entre ambdues parts (gestions, avisos, denuncies, etc…) i l’altre part és la de permetre al ciutadà de participar en les decisions que afecten a la ciutat i als barris. Per tant, la participació ciutadana ha de ser fonamental i no només en els grans assumptes de ciutat, sinó també en temes importants als barris.

Pots llegir totes les entrevistes dels Candidats de Primàries Barcelona en aquest enllaç

Please follow and like us:
Català, Política

Canal República prepara qüestionari “Primàries Catalunya”

Canal República: “Estem preparant un petit qüestionari ⁉️⁉️pels candidats de Primàries Catalunya. Voleu que hi incloguem alguna pregunta🙋🏿‍♀️🙋🏼‍♂️? Ho podeu fer contestant aquest tuit, al blog , facebook o Instagram👩🏽‍💻👨🏻‍💻 amb la pregunta que faríeu i la població a la que va referida.” Enllaç Aquí.

primc3a0ries-1024x576

Please follow and like us: