Català, Economia

La població ocupada augmenta, la producció industrial disminueix


Enllaç Aquí:https://www.idescat.cat/novetats/?id=3513
Enllaç Aquí:https://www.idescat.cat/novetats/?id=3515

Please follow and like us:
Català, Catalunya

Alerta Solidària fa una crida a rebre imatges del dia 14 d’octubre a l’aeroport

Please follow and like us: