Català, Internacional

Intervenció de l’euro-parlamentari Mark Demesmaeker

Intervenció de l’euro-parlamentari @markdemesmaeker al Parlament europeu: “El president espanyol @sanchezcastejon parla a @Europarl_EN. Grans paraules sobre els valors europeus, els drets civils, però ni una paraula sobre la crisi política catalana ni sobre els presos polítics.” Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
Español, Internacional (esp)

Intervención del euro-parlamentario Mark Demesmaeker

Intervención del euro-parlamentario @markdemesmaeker en el Parlamento europeo: “El presidente español @sanchezcastejon habla en @Europarl_EN. Grandes palabras sobre los valores europeos, los derechos civiles, pero ni una palabra sobre la crisis política catalana ni sobre los presos políticos.” Enlace Aquí.

Please follow and like us:
Español, Internacional (esp)

El europarlamentario flamenco Mark Demesmaeker hace una intervención muy crítica con la UE por su silencio con Cataluña

El europarlamentario flamenco Mark Demesmaeker hace una intervención muy crítica con la UE por su silencio con Cataluña: “El silencio sobre la represión en Cataluña disminuye la credibilidad de la UE.”
Enlace Aquí.

9746-thumb

Please follow and like us:
Català, Internacional

L’europarlamentari flamenc Mark Demesmaeker fa una intervenció molt crítica amb la UE pel su silenci amb Catalunya

L’europarlamentari flamenc Mark Demesmaeker fa una intervenció molt crítica amb la UE pel su silenci amb Catalunya: “El silenci sobre la repressió a Catalunya soscava la credibilitat de la UE.”
Enllaç Aquí.

9746-thumb

Please follow and like us: