Español, Juicio Procés

La federación internacional de DDHH ha publicado un informe denunciando las irregularidades del juicio a los presos políticos

Please follow and like us:
Català, Judici Procés

La federació internacional pels DDHH ha publicat un informe denunciant les irregularitats del judici als presos polítics

Please follow and like us:
Català, Internacional

Tuit d’International Trial Watch sobre el judici als presos polítics

Tuit d’International Trial Watch: “🔵 Luigi Foffani, Catedràtic Dret Penal (Universitat de Mòdena i Reggio Emilia, Itàlia): 👉🏽És un exemple paradigmàtic d’aproximació judicial-penal a un conflicte polític, institucional i territorial. 👉🏽És un fet molt important a la història, de tota Europa.”

 

Please follow and like us:
Español, Internacional (esp)

Tuit de International Trial Watch sobre el juicio a los presos políticos

Tuit de International Trial Watch: “🔵 Luigi Foffani, Catedrático Derecho Penal (Universidad de Módena y Reggio Emilia, Italia): 👉🏽Es un ejemplo paradigmático de aproximación judicial-penal a un conflicto político, institucional y territorial. 👉🏽Es un hecho muy importante en la historia, de toda Europa.”

 

Please follow and like us: