Català, Economia

L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials de volum de negoci en el sector serveis creixen un 2,0% i un 4,8% respectivament

– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, creix un 2,0% interanual a Catalunya al gener del 2019. 📅 Via @idescat, 21-03-19. Enllaç Aquí.
– L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 4,8% interanual a Catalunya al gener del 2019. 📅Via @idescat, 21-03-19. Enllaç Aquí.

 

Please follow and like us:
Català, Economia

Índex de volum de negoci a la indústria i al sector serveis a Catalunya

– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, decreix un 1,6% interanual a Catalunya al desembre del 2018. Via @idescat, 📅21-02-19. Enllaç Aquí.
– L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 1,9% interanual a Catalunya al desembre del 2018. Via @idescat, 📅21-02-19. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
Català, Economia

L’índex de volum de negoci a la indústria decreix un 5,6% interanual i el de volum de negoci en el sector serveis creix un 2,3%

L’índex de volum de negoci a la indústria decreix un 5,6% interanual i el de volum de negoci en el sector serveis creix un 2,3%:

– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, decreix un 5,6% interanual a Catalunya al setembre del 2018. Enllaç Aquí.
– L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 2,3% interanual a Catalunya al setembre del 2018. Enllaç Aquí.

idescat

Please follow and like us:
Català, Economia

L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials i l’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,0% interanual. El deute públic espanyol augmenta un 2.6 %

L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials i l’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,0% interanual. El deute públic espanyol augmenta un 2.6 %:

– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, creix un 6,0% interanual a Catalunya al juliol del 2018., 📅21-0 Dades Idescat 21-09-18. Enllaç Aquí.
– L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,0% interanual a Catalunya al juliol del 2018. Dades Idescat, 🌞21-09-18. Enllaç Aquí.
– El deute públic augmenta un 2,6 % interanual al juliol del 2018. Banc d’Espanya, 💸18-09-18. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
Català, Economia

L’índex de volum de negoci en el sector serveis i indústria creix un 5.2% i un 4,0% interanual respectivament a Catalunya

L’índex de volum de negoci en el sector serveis i indústria creix un 5.2% i un 4,0% interanual respectivament a Catalunya:

– L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 5,2% interanual a Catalunya al juny del 2018. Dades Idescat, 📆 20-08-1. Enllaç Aquí.
– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, creix un 4,0% interanual a Catalunya al juny del 2018. Dades Idescat, 📆 20-08-18. Enllaç Aquí.

cartell-didescat

Please follow and like us:
Català, Economia

L’índex de volum de negoci a la indústria i l’índex de volum de negoci augmenten un 1.9% i un 5.3% interanual al maig

L’índex de volum de negoci a la indústria i l’índex de volum de negoci augmenten un 1.9% i un 5.3% interanual al maig:

– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, creix un 1,9% interanual a Catalunya al maig del 2018. Dades Idescat, 📦16-07-18. Enllaç Aquí.
– L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 5,3% interanual a Catalunya al maig del 2018. Dades Idescat, 🌧16-07-18. Enllaç Aquí.

cartell-didescat

Please follow and like us:
Català, Economia

Índex de volum de negoci a la indústria i al sector serveis a Catalunya

Índex de volum de negoci a la indústria i al sector serveis a Catalunya:

– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, creix un 14,3% interanual a Catalunya a l’abril del 2018. Dades Idescat, 📦21-06-18.
– L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,6% interanual a Catalunya a l’abril del 2018. Dades Idescat, 🌞21-06-18.

idescat1

Please follow and like us:
Català, Economia

Índex de producció i de volum de negoci a Catalunya

Índex de producció i de volum de negoci a Catalunya:

– L’índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 6,3% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2018.
– L’índex de volum de negoci (IASSVN) presenta un increment del 5,5% respecte a un any enrere.
Dades Idescat.

idescat1

Please follow and like us:
Català, Economia

L’índex de volum de negoci a la indústria creix un 3,9 % interanual i l’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,9% interanual a Catalunya

L’índex de volum de negoci a la indústria creix un 3,9 % interanual i l’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 6,9% interanual a Catalunya al febrer del 2018. Dades de l’Idescat.

logo-vector-generalitat-catalunya

Please follow and like us: