Català, Economia

Índex de volum de negoci a la indústria i al sector serveis a Catalunya

– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, decreix un 1,6% interanual a Catalunya al desembre del 2018. Via @idescat, 📅21-02-19. Enllaç Aquí.
– L’índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 1,9% interanual a Catalunya al desembre del 2018. Via @idescat, 📅21-02-19. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
Economía, Español

Índice de volumen de negocio en la industria y en el sector servicios en Cataluña

– El índice de volumen de negocio en la industria de los productos industriales, excluyendo la energía, decrece un 1,6% interanual en Cataluña en diciembre del 2018. Vía @idescat, 📅21-02-19. Enlace Aquí.
– El índice de volumen de negocio en el sector servicios crece un 1,9% interanual en Cataluña en diciembre del 2018. Vía @idescat, 📅21-02-19. Enlace Aquí.

 

Please follow and like us: