Català, Economia

L’índex de producció industrial corregit d’efectes de calendari augmenta un 1,9% i ‘índex de producció de productes industrials va créixer un 1,9% a Catalunya

– 📈L’índex de producció industrial corregit d’efectes de calendari augmenta un 1,9% interanual a Catalunya al març del 2019. Via @idescat, 📅09-05-19. Enllaç Aquí.
– 📈L’índex de producció de productes industrials va créixer un 1,9% a Catalunya l’any 2018, segons dades definitives. Via @idescat, 📆09-05-19. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
Economía, Español

El índice de producción industrial corregido de efectos de calendario aumenta un 1,9% y el índice de producción de productos industriales creció un 1,9% en Cataluña

– El índice de producción industrial corregido de efectos de calendario aumenta un 1,9% interanual en Cataluña en marzo del 2019. Vía @idescat, 09-05-19. Enlace Aquí.
– El índice de producción de productos industriales creció un 1,9% en Cataluña en el año 2018, según datos definitivos. Vía @idescat, 09-05-19. Enlace Aquí.

 

Please follow and like us:
Català, Economia

L’índex de volum de negoci a la indústria i sector serveis creixen un 2.6% i 4.2% respectivament

– L’índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l’energia, creix un 2,6% interanual a Catalunya el febrer de 2019. 📅Via @idescat, 24-04-19. Enllaç Aquí.
– L’índex de volum de negoci al sector serveis creix un 4,2% interanual a Catalunya el febrer de 2019. 📅Via @idescat, 24-04-19. Enllaç Aquí.

 

Please follow and like us:
Economía, Español

El índice de volumen de negocio en la industria de los productos industriales y sector servicios crece un 2.6% y 4.2% respectivamente

– El índice de volumen de negocio en la industria de los productos industriales, excluyendo la energía, crece un 2,6% interanual en Cataluña en febrero de 2019. Vía @idescat, 24-04-19. Enlace Aquí.
– El índice de volumen de negocio en el sector servicios crece un 4,2% interanual en Cataluña en febrero de 2019. Vía @idescat, 24-04-19. Enlace Aquí.

Please follow and like us: