Català, Internacional

Article a Euronews: “El procés dels separatistes catalans posa en entredit la credibilitat de la UE”

Article a Euronews: “El procés dels separatistes catalans posa en entredit la credibilitat de la UE”. “Malgrat les accions cap a Hongria i Polònia, Brussel·les no s’atreveix a prendre mesures contra Espanya, tot i les deficiències evidents de la independència judicial”.

Please follow and like us:
error
Español, Internacional (esp)

Artículo en Euronews: “El proceso de los separatistas catalanes pone en entredicho la credibilidad de la UE”

Artículo en Euronews: “El proceso de los separatistas catalanes pone en entredicho la credibilidad de la UE”. “A pesar de las acciones hacia a Hungría y Polonia, Bruselas no se atreve a tomar medidas contra España, a pesar de las deficiencias evidentes de la independencia judicial”.

Please follow and like us:
error