Català, Textos Jurídics

Sentència condemnatòria del cas Palau. Audiència de Barcelona

La sentència condemna Millet, Montull i Osàcar per malversació de cabdals públics, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i delicte contra la hisenda pública. Penes de presó i indemnitzacions milionàries al Consorci del Palau de la Música i a la Fundació Orfeó Català.

Please follow and like us:
Español, Textos jurídicos

Sentencia condenatoria del caso Palau. Audiencia de Barcelona

La sentencia condena Millet, Montull y Osàcar por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública. Penas de prisión e indemnizaciones millonarias al Consorcio del Palau de la Música y la Fundación Orfeó Catalán.

Please follow and like us: