Segons les proves d’Accés a la Universitat, el percentatge d’ aprovats en Llengua Castellana i Literatura va ser d’ un 83,80 % a Catalunya

Segons els resultats de les proves d’Accés a la Universitat 2017 que proporciona el Ministerio de Educación, el percentatge d’ aprovats en Llengua Castellana i Literatura va ser d’un 83,80 % a Catalunya; superior al percentatge espanyol, que va ser del 82,20 % (Fes click a F General Bachillerato)

Please follow and like us: