PIB

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 18,9% el segon trimestre del 2021. La variació intertrimestral del PIB a Catalunya és del 3,9%.

“Des de l’òptica de la demanda, l’evolució del PIB s’explica per l’elevat augment de la demanda interna (20,5%), especialment intens en el consum de les llars (27,2%) i la formació bruta de capital (19,1%).”

“Des de la perspectiva de l’oferta destaca la recuperació de l’activitat econòmica de tots els sectors. El sector industrial creix un 23,2% i consolida la millora continuada apreciada en els darrers trimestres. “

https://govern.cat/govern/docs/2021/09/10/08/20/d05fa95d-1058-4007-8446-e0f847c05d48.pdf

Please follow and like us: