Nota dels bisbes de Catalunya defensant ” la legitimitat moral de les diverses opcions sobre l’estructura política de Catalunya”

Nota dels bisbes de Catalunya defensant ” la legitimitat moral de les diverses opcions sobre l’estructura política de Catalunya”. També advoquen per “refer la confiança mútua dins d’una societat en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política, social i també religiosa”

Please follow and like us: