L’amenaça de l’estagflació

Els factors que expliquen que moltes economies avançades i mercats emergents enfilin una inflació més elevada i una desacceleració del creixement econòmic són tant d’oferta com de demanda.

Font: Jordi Franch Parella

Please follow and like us: