La fi de la Unió Soviètica

Aquest article fa una repassada del que va ser la Unió Soviètica desde Lenin i Stalin fins a la seva caiguda amb Gorbatxov, i el fracàs del sistema comunista i la planificació econòmica centralitzada.

La submissió total de l’individu a estructures col·lectives plenipotenciàries continua sent una amenaça real.

Font: Jordi Franch Parella.

Please follow and like us: