Informe d’observadors britànics sobre el 21-D on es posa de manifest la imparcialitat de TV3

Informe realitzat per Democracy Volunteers, un grup d´observadors britànics que han cobert les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2018. En aquest informe, Democracy Volunteers posen de manifest la imparcialitat de TV3 davant les eleccions del 21D, amb un equilibri entre les dues parts del debat polític.

Please follow and like us: