Informe del Consell d’Europa on es manifesten els incumpliments d’Espanya en matèria de corrupció

Informe GRECO del Consell d’Europa on es manifesta que els esforços realitzats per l’Estat Espanyol en matèria de corrupció són “globalment insatisfactoris”.

Segons el Consell europeu, Espanya novament incompleix totes les recomanacions sobre independència judicial. L´informe posa de manifest la manca de mesures més decisives, i entre les modificacions pendents fa al.lusió al sistema d’elecció dels vocals del CGPJ.

Please follow and like us: