Dolors Feliu: “La Conferència Nacional és el punt de partida per a un nou embat independentista”

“L’Assemblea Nacional Catalana ha presentat els punts principals dels debats que van tenir lloc ahir. Les aportacions dels particulars i les entitats de la societat civil es traslladaran a un document que servirà de marc per a impulsar un gran Pacte Nacional del Moviment Civil Independentista”

Font: https://assemblea.cat/dolors-feliu-la-conferencia-nacional-es-el-punt-de-partida-per-a-un-nou-embat-ANC, 12-03-23

Please follow and like us: