Declaració de l’iec (Institut d’Estudis Catalans) sobre la retirada de llibres de text a l’Aragó on es feia referència a la Corona catalanoaragonesa.

Declaració de  l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) sobre la retirada de llibres de text a l’Aragó on es feia referència a la Corona catalanoaragonesa.

Please follow and like us: