Comunica d’Unitat per la Independència

En els darrers 15 anys i, de manera particularment punyent, durant el període que abasta de 2017 a l’actualitat, la Televisió de Catalunya s’ha allunyat de manera progressiva de la seva missió principal de contribuir a la plena normalització de la llengua i cultura catalanes.

Aquest allunyament de la missió principal, ha estat acompanyat per un simultani incompliment dels principis rectors que obliguen els poders públics catalans, que, entre altres, són la promoció dels valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat i el pluralisme.

Aquell que havia de ser un dels principals serveis públics creats per a contribuir a la normalització cultural i lingüística del català, ha esdevingut un instrument polític subjecte a les estratègies de curt termini dels partits amb més pes en el govern de la CCMA.

La Televisió de Catalunya, s’ha lliurat a potenciar i agreujar el fenomen de la disglòssia, que sempre precedeix la substitució lingüística i cultural d’una nació, a promoure la percepció de la llengua catalana com a simple mitjà de comunicació residual.
La Televisió de Catalunya ha renunciat a constituir un referent del bon ús de la llengua i dels seus diferents registres i variants regionals, i s’ha lliurat a “normalitzar”, cada vegada més, la difusió d’una mena de patuès o dialecte fortament interferit pel castellà. Per canviar tot això des de Unitat per la Independència hem fet arribar al parlament la ILP #TanquemTV3 i necessitem 50000 signatures per portar-la a terme.
Si vols col·laborar, fer-te voluntari i recollir signatures envia’ns un Mail a info@uxi.cat

Font: UxI

Please follow and like us: